Řecko – dopravní předpisy

V Řecku se jezdí jinak, než jak jsme zvyklí v našich zeměpisných šířkách. Když se člověk trošku přizpůsobí, bude se mu zajisté řídit příjemně.
Hlavní tahy jsou většinou dobré, přesto jsou zatáčky značeny někde příliš pozdě, nejsou vždy opatřeny svodidly, situaci mohou komplikovat sesuvy půdy a kamení, zvláště po vydatných deštích. I na zpevněných silnicích se můžete setkat s dírami a utrženými krajnicemi. Směrové tabule jsou většinou v latince, mohou být však nezvykle umístěny, k orientaci mimo hlavní tahy je dobré mít kvalitní silniční mapu.

Dopravní předpisy

V Řecku se přes den nesvítí.
Platí zde pravidla silničního provozu podobná jako u nás. Řečtí řidiči mnohá z nich více méně nedodržují.
Kruhové objezdy se zde začínají objevovat až v poslední době. Některé mají opačná pravidla než u nás. Tedy, vjíždíte-li na kruhový objezd, jste často na hlavní – značena hlavní silnice.
Přednost v jízdě se zde až tak nedodržuje. Křižovatky projíždějte pomalu. Když nevíte, zdali máte přednost, nebo zazmatkujete na neznámém místě, řecký řidič vás pustí. Vidí-li vůz z autopůjčovny, je mu jasné, že jste zde asi poprvé a bude k vám shovívavý.

Typické je nepoužívání směrovek při odbočování. Buďte připraveni, že vůz před vámi pravděpodobně nepoužije směrovek, aby Vás upozornil, že zahýbá.

Troubí se zde často, ale není míněno nijak ve zlém. Troubící řidič pouze upozorňuje, že jede. Chce vás popohnat, když se třeba bojíte vjet na hlavní silnici, kde neustále jezdí auta – řecký řidič ví, že když vjede mezi proud aut na hlavní silnici, pustí ho (většinou).

Povolené rychlosti

v obci 50 km/h
mimo obec osobní vůz 90 km/h mimo město/110 km/h rychlostní silnice
mimo obec vůz s karavanem 80 km/h
dálnice osobní vůz 130 km/h, 80km/h s přívěsem

Pokuty

Pokuty placené na místě

Řecká policie je oprávněna ukládat pokuty v případě porušení pravidel silničního provozu, nicméně pokuty nesmí být policií shromažďovány na místě. Motoristé musí zaplatit pokutu do 10-ti dnů jinak proti nim bude zahájeno soudní řízení.

 Minimální a maximální pokuty

 

 Přestupek

Pokuta

Ostatní sankce

 překročení povolené rychlosti

 

 

     do 20-ti km/h 

  40.00 EUR

 

     20 – 30 km/h

 100.00

5 bodů

     přes 30 km/h  

 350.00 – 750.00 EUR

Případ musí být postoupen k soudu, pozastavení licence na 60 dnů

 řízení pod vlivem alkoholu

 

 

     od 0.05 do 0.08%* 

 78.00 EUR 

 

     od 0.08 do 0.11%

 156.00 EUR

Pozastavení řidičského průkazu na dobu 3 měsíců

     přes 0.11% 

 1.200 EUR

2 měsíce odnětí svobody, pozastavení řidičského průkazu na dobu 6-ti měsíců

 nepovolené parkování

  40.00 – 80.00 EUR

 

 nezapnuté bezpečnostní pásy

 350.00 EUR

5 bodů

 používání mobilního telefonu během jízdy

 100.00 EUR

3 body

 ilegální automobilové závody

 700.00 EUR

 

 nebezpečná jízda

 700.00 EUR

9 bodů

pozastavení licence na 30 dnů

 nerespektování chodců

 200.00 EUR

7 bodů

Povinné vybavení

– není tolerována hands free sada do ucha
– hasící přístroj ve voze musí být
– povinná je i lékárnička a výstražný trojúhelník
– reflexní vesta povinná není, ale je doporučeno ji mít také
– u dětí je vyžadováno užití dětského zádržného systému
– povinné je užívání bezpečnostních pásů (u cestujících na předních sedadlech)

Dopravní značky

Dopravní značení je dost podobné tomu našemu.
Dopravní značku STOP řečtí řidiči nedodržují. Na stopce nezastaví. Berou ji jen jako upozornění, že se mají rozhlédnout, zdali je volno a mohou jet. Za nezastavení na stopce se většinou pokuty nedávají.
Velká města a hlavní tahy jsou značena i v překladu.

Parkování

Parkoviště bývají v centru měst nebo poblíž přístavu. Je to nejjistější možnost, kde nechat auto. Povětšinou se platí až při odjezdu z parkoviště. Parkovné bývá rozumné.
Parkování podél ulic je označeno značkou „Parkování s kartou“ – kartu zakoupíte v trafikách a stáncích. Někdy je žlutou čarou podél ulice značen zákaz parkování. Pokuty za parkování jsou zde časté.

Místní předpisy a zvyklosti

Zvyklosti a obyčeje

  • Řecká národní hrdost je ve světě proslulá. Setkáme se s ní i v řeckých tavernách či kavárnách při hlasitých diskuzích pravidelných návštěvníků o politice.
  • V tavernách se Řekové schází hlavně večer za účelem setkání s přáteli, kdy všichni sedí u velkého stolu, dopřávají si dobrého jídla a diskutují a to ne dřív než v devět hodin večer.
  • Gesta „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ v řeckém pojetí jsou pro nás poněkud méně srozumitelná. Proč? Jako by Řekové svojí mluvou těla naznačovali pravý opak než my. Souhlas se vyjadřuje otáčením hlavy zprava doleva a zpět, jako u nás při nesouhlasu, jen trochu pomaleji. Nesouhlas se projevuje jedním kývnutím hlavy zdola nahoru, které je podobné našemu souhlasu.
  • Řekové mají vzácný dar: umějí se radovat z maličkostí. Štěstí se v jejich pojetí mísí s melancholií, což dokládají jejich písničky ve stylu rebetika (zachycuje pocit vyděděnců), které se hrají na zvláštní nástroj podobný mandolíně – buzuki. Řekové dovedou žít současností, nechtějí se obtěžovat myšlenkami na budoucnost. S tím souvisí i jejich nechuť plánovat, které se naplno projevuje ve volném čase. Jsou mistři improvizace, do divadla a do kina chodí většinou na poslední chvíli, jinak by z toho neměli to správné potěšení.
  • Charakteristickým rysem řeckého života je odpolední siesta, trvající 2-3 hodiny, kdy skutečně Řekové – podobně jako Italové – uléhají k spánku. V centru Athén se rozkládá půvabný park, Národní zahrady, který v tuto dobu v letních měsících připomíná království Šípkové Růženky. Všichni leží v rozmanitých pozicích na lavičkách, na trávnících nebo jen u cest a spí. Úředník vedle obchodníka, sekretářka vedle prodavačky. V tuto dobu je zavřena většina obchodů, bank, muzeí, siesta se dodržuje i v ubytovacích a stravovacích zařízeních.

Fotografování a filmování

  • Je-li při návštěvě objektů či uzavřených areálů upravováno (např. fotografování se stativem, s bleskem, pořizování videozáznamů), budete na to při vstupu náležitě upozorněni (muzea, památky, církevní objekty). Obecně platí, že v kostelech Vás s fotoaparátem nebudou vidět rádi, fotografování s bleskem nedělá dobře ikonám i starým listinám.
  • Je pochopitelné, že vás zaujme venkovanka na oslíku, exoticky vyhlížející pop pravoslavné církve nebo muži vysedávající pod oknem kafenía (staré kavárny pro muže, zařízené ve sparťanském stylu, kde se pije hlavně tradiční řecká káva „kafe elliniko“ nebo likér ouzo; muži se zde setkávají hlavně přes den), ale nechovejte se jako paparazzi! Slušností je nejen upozornit, ale i vyžádat si souhlas dotyčného dříve, než stisknete spoušť.

Zdroj:
http://recko.orbion.cz/stat/pruvodce/dopravni-predpisy-589/
http://www.uamk.cz/item/2831-rozd%C3%ADly-v-povinn%C3%A9-v%C3%BDbav%C4%9B-v-evrop%C4%9B
http://www.chovani.eu/recko/c118
http://recko.orbion.cz/stat/pruvodce/fakticke-informace-596/