Náhradní plnění

TÝKÁ SE VAŠÍ FIRMY NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven na 4 %.

V případě nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, 2,5násobek průměrné mzdy ročně.

POMŮŽEME VÁM OPTIMÁLNĚ SPLNIT ZÁKONNOU POVINNOST

Pokud sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.

Naše společnost HAVEX mobility s.r.o. je pro vás ideálním partnerem na řešení problematiky náhradního plnění.

KONTAKTUJTE NAŠÍ ZÁKAZNICKOU LINKU,
kde vás podle vaší konkrétní situace dále spojí s fleetovým manažerem, fleetovým centrem nebo přímo s pracovníkem HAVEX mobility.

JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI?

PŘÍKLAD: Zaměstnáváte-li 25 osob, máte tyto možnosti:

MOŽNOST Č.1

Zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením.

MOŽNOST Č.2

Odvést do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I.-III. čtvrtletí kalendářního roku – údaj platný pro rok 2021 činí 86.527,50 Kč (v ceně bez DPH)

MOŽNOST Č.3

Odebrat zboží či služby od organizace poskytující náhradní plnění v hodnotě 7násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I.–III. čtvrtletí kalendářního roku – údaj platný pro rok 2021 činí 242.277 Kč (v ceně bez DPH)