Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od společnosti CAR CLUB s.r.o.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

  1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  2. odebrat zboží či služby v hodnotě 172.354,- Kč bez DPH / rok od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo
  3. odvést do státního rozpočtu 61.555,- Kč (částky vychází z částky průměrné mzdy v národním hospodářství za období I.-III. čtvrtletí roku 2013, platné pro rok 2014).

Způsob výpočtu náhradního plnění

(Výpočet náhradního plnění za kalendářní rok, uvedené údaje jsou aktuální pro rok 2014)

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižení, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí minulého kalendářního roku vyhlášené MPSV.

Kalkulátor náhradního plnění


Pokud tedy od nás odeberete zboží či služby v hodnotě
bez DPH, dosáhnete roční úspory na daních v hodnotě

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás