Polsko – dopravní předpisy

V Polsku existuje přes 4500 km mezinárodních silnic, které jsou očíslovány v souladu s Evropským systémem (např. E30 od německých hranic do Poznaně a Varšavy).
Je zde 1421 km a 817 km rychlostních komunikací.
Dálnice spojuje Varšavu k hranicím s ČR a prochází městy Piotrków Tryb a Katowice.

Silniční pravidla

Tramvaje musí být předjety po pravé straně. Řidiči mohou využít tramvajový pás, ale musí jej uvolnit, jakmile se tramvaj nebo jiné kolejové vozidlo blíží. U tramvajové zastávky, kde nejsou žádné nástupní ostrůvky, by měl řidič zastavit, a umožnit tak cestujícím bezpečně projít mezi tramvají a dlažbou.
Na křižovatkách dvou hlavních komunikací, má vozidlo přijíždějící zprava přednost, s výjimkou kolejových vozidel, která mají přednost před ostatním provozem.
Řidič by měl dát přednost chodcům na přechodech pro chodce, stejně jako cyklistům na cyklostezkách, kteří po ní překračují komunikaci a veřejným dopravním prostředkům, opouštějícím oficiální zastávku.
Použití zvukového výstražného signálu není povoleno v zastavěných oblastech, s výjimkou případů kdy je to nezbytné pro odvrácení nehody.

Povolené rychlosti

  • Dálnice max. 120/140 Km/h
  • Mimo obec max. 90 Km/h
  • V obytné zóně max. 20 km/h
  • Obec max. 50 km/h (v době 5:00 – 23:00 hod)/60 Km/h (v době 23:00 – 5:00 hod)
  • S návěsem/TIR max. 70 Km/h

Rychlostní limity

v obci : 5:00 – 23:00 50 km/h
23:00 – 5:00 60 km/h
v obytných zónách 20 km/h
dálnice:
osobní vůz 140 km/h
vozidlo s přívěsem/karavan 80 km/h
rychlostní komunikace s 2×2 pruhy:
osobní vůz 120 km/h
vozidla s přívěsem/karavan 80 km/h
rychlostní komunikace s 2×1 pruhem:
osobní vůz 100 km/h
vozidla s přívěsem/karavan 80 km/h
komunikace I. Třídy:
osobní vůz 100 km/h
vozidla s přívěsem/karavan 70 km/h
ostatní komunikace:
osobní vůz 90 km/h
vozidla s přívěsem/karavan 70 km/h

Pokuty

Policisté mohou uložit pokutu a vybírat částku na místě v případě, že řidič nemá bydliště v PL. V opačném případě musí být případ postoupen k soudu a pokutu je třeba uhradit do 3 dnů. V tomto případě je soudně zabaven řidičův cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. Pokud pokuta není zaplacena ve stanovené lhůtě, může být pachateli udělen až 30-ti denní trest odnětí svobody.
V některých oblastech byly nainstalovány rychlostní kamery. Pak je pokuta zaslána registrovanému vlastníkovi vozidla dle registračních záznamů.
Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,02‰.

Bodový systém – každému řidiči (polský i zahraniční), který se dopustí dopravního přestupku, může být uděleno 1 – 10 trestných bodů. Pokud dosáhne 24 bodů za rok (20 bodů pro začínající řidiče s méně než ročními jízdními zkušenostmi), je mu pozastaven a odebrán řidičský průkaz. Řidič musí znovu složit testy a lekce jízd. Oznámení o bodech udělených zahraničním motoristům je odesláno příslušným orgánům v zemi řidičova bydliště.

0-10 km/h 50 PLN 1 trestný bod
11-20 km/h 50 – 100 PLN 2 trestné body
21-30 km/h 100 – 200 PLN 4 trestné body
31-40 km/h 200 – 300 PLN 6 trestných bodů
41-50 km/h 400 – 500 PLN 8 trestných bodů
přes 51 km/h 400 – 500 PLN 10 trestných bodů
řízení pod vlivem alkoholu (0,02-0,05‰) až 5000 PLN a odnětí ŘP 0,5-3 roky 10 bodů
řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,05‰) výše postihu stanovená soudem
odnětí svobody až na 2 roky, odnětí ŘP 1-10 let
10 bodů
neoprávněné zastavení / parkování 100 – 300 PLN 1 bod
nezapnuté bezpečnostní pásy 100 PLN 2 body
parkování na místech pro invalidy 500 PLN 5 bodů
použití mobilního tel. bez hands free 200 PLN 5 bodů
nepoužití zádržného systému pro dítě 150 PLN 6 bodů
jízda bez ochranné přilby na motocyklu 100 PLN 2 body
nedodržení předpisů osvětlení 250 PLN 2-4 body
nedání přednosti v jízdě 350 PLN 10 bodů
nedodržení dopravní značky 100-250 PLN 6 bodů

Mimo těchto postihů mohou být řidiči uděleny trestné body (1-10 bodů) za:
– řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, odmítnutí pomoci obětem dopravní nehody (10 bodů)
– předjíždění na přechodu pro chodce (9 bodů)
– nedání přednosti v jízdě na pěší nebo cyklistické křižovatce (8 bodů)
– nebezpečná jízda, jízda na červenou (6 bodů)
– nepoužívání světel, dle požadavků dopravních předpisů (4 body)

Dopravní značky

Mezi odlišnosti v dopravních předpisech patří například malá šipka vpravo na semaforu.
Ve městech nad vozovkou můžou viset informační značky, které upozorňují na to, že je otáčení do protisměru v křižovatce povoleno. Stejné symboly jsou přímo i na semaforech.
S malou zelenou šipkou vedle hlavních tří světel na semaforu se u nás setkáte v jiném významu. Ta v Polsku při rozsvícení povoluje odbočení doprava i při svítící červené na hlavních světlech, současně je třeba dát přednost vozidlům přijíždějícím zleva.
Obce označují dvě značky. První je s názvem obce, druhá se symbolem zástavby. Často jsou od sebe poměrně značně vzdáleny. Měřit rychlost by policie měla až za druhou z nich.

Povinné vybavení

– bezpečnostní pásy a dětské autosedačky
– děti mladší 12 let a menší než 150 cm musí být ve voze převáženy pouze ve schváleném dětském zádržném systému; děti do 12 let a vyšší než 150 cm musí použít bezpečnostní pás pro dospělé
– helmy pro motocyklisty a jejich spolujezdce
– výstražný trojúhelník
– hasící přístroj a lékárnička jsou povinné pro osobní auta registrovaná v Polsku, ale doporučuje se je mít
– minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm
– reflexní vesta zde není povinná
– pro všechna motorová vozidla je povinné používat světla pro svícení nebo denní svícení ve dne i v noci, po celý rok

Parkování

Vozidla parkují na místech k tomu určených, na hlídaných i nehlídaných sídlištních nebo městských parkovištích. Povětšinou platí, že od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 zóna placeného nehlídaného parkování. Platby je možné provést v parkovacím automatu, v některých městech i zasláním sms zprávy z mobilního telefonu. Paragon za parkování je nutné umístit na viditelném místě za předním sklem uvnitř vozidla.
Vozidlo může stát na místech k tomu vyznačených shodně s informací umístěnou na dopravních značkách. Řidiči mohou parkovat koly vozu na chodníku, pokud je celková hmotnost vozidla menší než 3500 kg a zůstane-li nejméně 1,5 m chodníku volný a je tak poskytnut dostatečný prostor chodcům. Je zakázáno parkovat na místech určených pro invalidy nebo označených vodorovnou dopravní značkou „vyhrazené parkoviště“ a před vjezdy na pozemky a do garáží.

Místní předpisy a zvyklosti

Zvyklosti a obyčeje

  • Především je třeba brát v úvahu hluboké katolické založení Poláků a z toho vyplývající silné postavení katolické církve, které je patrné např. ve vzájemném vztahu politiky a církve, ve způsobu slavení náboženských svátků (v kontrastu s profánností českých Vánoc a Velikonoc), vliv církve především v základním školství apod.
  • V mezilidských a společenských kontaktech je patrná okázalá galantnost mužů vůči ženám a prokazovaná úcta vůči společenskému postavení partnera.
  • Starší generace a výjimečně i někteří staromódní mladí muži mohou dodržovat mnohé staré tradice a zvyky. Občas můžete vidět někoho, kdo pomáhá ženě z autobusu tím, že jí podá ruku, aby tak projevil svoji zdvořilost a úctu. Někteří ohleduplní řidiči otevírají ženám dveře auta.
  • Hodně lidí, zvláště kolegové z práce a příbuzní, si při setkání dávají polibek na tvář. Existují dvě „školy líbání na tvář” – buď dva, nebo tři polibky. Někdy to může být zdroj nedorozumění, protože nevíte přesně, kdy přestat.

Zdroj: 
http://www.aktualne.cz
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/polsko/