Polsko – povinná výbava a dopravní předpisy

Povinná výbava

Denní svícení, výstražný trojúhelník, dětská autosedačka

 • Bezpečnostní pásy a dětské autosedačky
 • Děti mladší 12 let a menší než 150 cm musí být ve voze převáženy pouze ve schváleném dětském zádržném systému; děti do 12 let a vyšší než 150 cm musí použít bezpečnostní pás pro dospělé
 • Helmy pro motocyklisty a jejich spolujezdce
 • Hasící přístroj a lékárnička jsou povinné jen pro osobní auta registrovaná v Polsku, ale doporučuje se je mít
 • Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm
 • Reflexní vesta zde není povinná
 • Pro všechna motorová vozidla je povinné používat světla pro svícení nebo denní svícení ve dne i v noci, po celý rok

Povolené rychlosti

 • Dálnice max. 120/140 Km/h
 • Mimo obec max. 90 Km/h
 • V obytné zóně max. 20 km/h
 • Obec max. 50 km/h (v době 5:00 – 23:00 hod)/60 Km/h (v době 23:00 – 5:00 hod)
 • S návěsem/TIR max. 70 Km/h

Rychlostní limity

v obci : 5:00 – 23:0050 km/h
23:00 – 5:0060 km/h
v obytných zónách20 km/h
dálnice:
osobní vůz140 km/h
vozidlo s přívěsem/karavan80 km/h
rychlostní komunikace s 2×2 pruhy:
osobní vůz120 km/h
vozidla s přívěsem/karavan80 km/h
rychlostní komunikace s 2×1 pruhem:
osobní vůz100 km/h
vozidla s přívěsem/karavan80 km/h
komunikace I. Třídy:
osobní vůz100 km/h
vozidla s přívěsem/karavan70 km/h
ostatní komunikace:
osobní vůz90 km/h
vozidla s přívěsem/karavan70 km/h

Silniční pravidla

Tramvaje musí být předjety po pravé straně. Řidiči mohou využít tramvajový pás, ale musí jej uvolnit, jakmile se
tramvaj nebo jiné kolejové vozidlo blíží. U tramvajové zastávky, kde nejsou žádné nástupní ostrůvky, by měl
řidič zastavit, a umožnit tak cestujícím bezpečně projít mezi tramvají a dlažbou.
Na křižovatkách dvou
hlavních komunikací, má vozidlo přijíždějící zprava přednost, s výjimkou kolejových vozidel, která mají
přednost před ostatním provozem.
Řidič by měl dát přednost chodcům na přechodech pro chodce, stejně jako
cyklistům na cyklostezkách, kteří po ní překračují komunikaci a veřejným dopravním prostředkům, opouštějícím
oficiální zastávku.
Použití zvukového výstražného signálu není povoleno v zastavěných oblastech, s výjimkou
případů kdy je to nezbytné pro odvrácení nehody.

Pokuty

Policisté mohou uložit pokutu a vybírat částku na místě v případě, že řidič nemá bydliště v PL. V opačném
případě musí být případ postoupen k soudu a pokutu je třeba uhradit do 3 dnů. V tomto případě je
soudně zabaven řidičův cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. Pokud pokuta není zaplacena ve stanovené lhůtě,
může být pachateli udělen až 30-ti denní trest odnětí svobody.
V některých oblastech byly nainstalovány
rychlostní kamery. Pak je pokuta zaslána registrovanému vlastníkovi vozidla dle registračních záznamů.
Maximální
povolené množství alkoholu v krvi je 0,02‰.

Bodový systém – každému řidiči (polský i zahraniční), který se dopustí dopravního přestupku,
může být uděleno 1 – 10 trestných bodů. Pokud dosáhne 24 bodů za rok (20 bodů pro začínající řidiče s méně
než ročními jízdními zkušenostmi), je mu pozastaven a odebrán řidičský průkaz. Řidič musí znovu složit testy a
lekce jízd. Oznámení o bodech udělených zahraničním motoristům je odesláno příslušným orgánům v zemi
řidičova bydliště.

0-10 km/h50 PLN1 trestný bod
11-20 km/h50 – 100 PLN2 trestné body
21-30 km/h100 – 200 PLN4 trestné body
31-40 km/h200 – 300 PLN6 trestných bodů
41-50 km/h400 – 500 PLN8 trestných bodů
přes 51 km/h400 – 500 PLN10 trestných bodů
řízení pod vlivem alkoholu (0,02-0,05‰)až 5000 PLN a odnětí ŘP 0,5-3 roky10 bodů
řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,05‰)výše postihu stanovená soudem
odnětí svobody až na 2 roky, odnětí ŘP 1-10 let
10 bodů
neoprávněné zastavení / parkování100 – 300 PLN1 bod
nezapnuté bezpečnostní pásy100 PLN2 body
parkování na místech pro invalidy500 PLN5 bodů
použití mobilního tel. bez hands free200 PLN5 bodů
nepoužití zádržného systému pro dítě150 PLN6 bodů
jízda bez ochranné přilby na motocyklu100 PLN2 body
nedodržení předpisů osvětlení250 PLN2-4 body
nedání přednosti v jízdě350 PLN10 bodů
nedodržení dopravní značky100-250 PLN6 bodů

Mimo těchto postihů mohou být řidiči uděleny trestné body (1-10 bodů) za:
– řízení pod vlivem alkoholu nebo
drog, odmítnutí pomoci obětem dopravní nehody (10 bodů)
– předjíždění na přechodu pro chodce (9 bodů)

nedání přednosti v jízdě na pěší nebo cyklistické křižovatce (8 bodů)
– nebezpečná jízda, jízda na
červenou (6 bodů)
– nepoužívání světel, dle požadavků dopravních předpisů (4 body)

Dopravní značky

Mezi odlišnosti v dopravních předpisech patří například malá šipka vpravo na semaforu.
Ve městech nad vozovkou můžou viset informační značky, které upozorňují na to, že je otáčení do protisměru v křižovatce povoleno. Stejné symboly jsou přímo i na semaforech.
S malou zelenou šipkou vedle hlavních tří světel na
semaforu se u nás setkáte v jiném významu. Ta v Polsku při rozsvícení povoluje odbočení doprava i při
svítící červené na hlavních světlech, současně je třeba dát přednost vozidlům přijíždějícím zleva.
Obce
označují dvě značky. První je s názvem obce, druhá se symbolem zástavby. Často jsou od sebe poměrně značně
vzdáleny. Měřit rychlost by policie měla až za druhou z nich.

Parkování

Vozidla parkují na místech k tomu určených, na hlídaných i nehlídaných sídlištních nebo městských
parkovištích. Povětšinou platí, že od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 zóna placeného nehlídaného parkování.
Platby je možné provést v parkovacím automatu, v některých městech i zasláním sms zprávy z mobilního
telefonu. Paragon za parkování je nutné umístit na viditelném místě za předním sklem uvnitř vozidla.
Vozidlo
může stát na místech k tomu vyznačených shodně s informací umístěnou na dopravních značkách. Řidiči
mohou parkovat koly vozu na chodníku, pokud je celková hmotnost vozidla menší než 3500 kg a zůstane-li nejméně
1,5 m chodníku volný a je tak poskytnut dostatečný prostor chodcům. Je zakázáno parkovat na místech určených pro
invalidy nebo označených vodorovnou dopravní značkou „vyhrazené parkoviště“ a před vjezdy na pozemky a do
garáží.

Místní předpisy a zvyklosti

Zvyklosti a obyčeje

 • Především je třeba brát v úvahu hluboké katolické založení Poláků a z toho vyplývající silné postavení
  katolické církve, které je patrné např. ve vzájemném vztahu politiky a církve, ve způsobu slavení
  náboženských svátků (v kontrastu s profánností českých Vánoc a Velikonoc), vliv církve především v základním
  školství apod.
 • V mezilidských a společenských kontaktech je patrná okázalá galantnost mužů vůči ženám a prokazovaná úcta
  vůči společenskému postavení partnera.
 • Starší generace a výjimečně i někteří staromódní mladí muži mohou dodržovat mnohé staré tradice a zvyky.
  Občas můžete vidět někoho, kdo pomáhá ženě z autobusu tím, že jí podá ruku, aby tak projevil svoji
  zdvořilost a úctu. Někteří ohleduplní řidiči otevírají ženám dveře auta.
 • Hodně lidí, zvláště kolegové z práce a příbuzní, si při setkání dávají polibek na tvář. Existují dvě „školy
  líbání na tvář” – buď dva, nebo tři polibky. Někdy to může být zdroj nedorozumění, protože nevíte přesně,
  kdy přestat.

Zdroj: 
http://www.aktualne.cz
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/polsko/