Polsko

Nabídneme Vám 2 hlavní tahy k severnímu pobřeží Polska.

 1. Cesta přes Německo

  První cesta vede přes Německo a její výhodou je, že celou dobu vede po dálnicích. Z Prahy je to do Štětína rovných 500 km a bez problémů se dají ujet za 5 hodin. Pak už je jen na vás, zda se rozhodnete zamířit rovně na sever do Svinoustí, které leží u německých hranic (v Německu dálnice A11), nebo bude vašim cílem některé z přímořských městeček jako je Kamieň Pomorski, Kolobrzeg, Koszalin anebo Darlowo…..
  Pokud objedete Štětín, tak po rychlostní komunikaci E65 dojedete k Baltskému moři. Tato cesta trvá okolo 6 hodin.

 2. Cesta přes Polsko

  Druhá možnost trasy je po polských silnicích od českých hranic směrem na Boleslawiec, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, odtud na město Štětín. Za městem Zielona Góra přichází dělení na město Poznaň, dále pak na Gdansk. Tato trasa je časově náročnější – jedete po polských silnicích, ne dálnicích. Cesta z Prahy do Gdaňsku trvá asi 9 hodin. Záleží tedy, do které části Polska směřujete a na základě toho je třeba zvážit, kterou cestu zvolit.

VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

V souvislosti s bojem proti šíření viru COVID19 byla vládou PL přijata následující opatření:

Polsko od neděle 17.5. otevřelo hranice všem svým pracovníkům dojíždějícím za prací do států EU a EHS, jakož i pracovníkům ze zemí EU a EHS vykonávajícím pracovní činnosti v Polsku. Polsko v případě všech těchto osob upouští od povinné 14-denní karantény. Karanténa tak již neplatí pro pracovníky ve zdravotnictví ani v sociálních službách.

Pozn: dle upřesnění z PL strany se jedná o o osoby, které vykonávají profesní, služební nebo výdělečné činností v Polské republice. Při překračování hranice mají povinnost příslušníkovi polské Pohraniční stráže výkon uvedených činností věrohodným způsobem doložit. V této souvislosti upozorňujeme, že finální rozhodnutí je vždy v gesci příslušníka polské Pohraniční stráže provádějícího hraniční kontrolu, a to na základě faktického stavu věci, prohlášení cestujících, prezentovaných dokumentů a případně dodatečných prověřovacích činností. Důkazní břemeno tudíž leží na cestovateli, který musí prokázat konkrétní podnikatelský účel pobytu – v praxi by se prý mělo jednat zejména o následující tři varianty:

– cestující má pracovní smlouvu potvrzující výkon pracovní činnosti na území PL (kde, kdy, za kolik atd.)
– cestující je zapsán v obchodním rejstříku PL a tento zápis prokáže souvisejícím výpisem
– cestující doloží kontrakt/smlouvu konkrétního charakteru s uvedením, že ten konkrétní člověk jede v konkrétní den za obchodním účelem – podpisy obou stran (zda nutné ověření není PL strana schopna potvrdit).

Polsko s účinností od 16.5. umožňuje silniční tranzit soukromým vozem řidičům mezinárodní přepravy zboží přes své území, a to za účelem přemístění se do jiného státu (typicky vyzvednutí nákladu apod.). Tranzit musí proběhnout mezi 19.00 hod a 7.00 hod. V případě opožděného opuštění území hrozí tranzitujícím řidičům uvalení 14-denní karantény. Nejedná se tak o umožnění obecného tranzitu.

Do 12.6. budou uzavřeny pozemní hranice PL se všemi sousedními státy pro běžný provoz.

Mezinárodní vlaková přeprava zůstává přerušena až do odvolání. Mezinárodní letecká přeprava se přerušuje do 6.6.2020. Vnitrostátní lety budou obnoveny od 1.6.2020.

Ze zákazu vstupu na PL území jsou vyňati:

· cizinci, kteří jsou manžely nebo dětmi polských občanů
· držitelé karty Poláka
· diplomaté
· osoby s trvalým nebo dočasným pobytem
· osoby s pracovním oprávněním na území Polska (tzn. i přeshraniční pracovníci)
– žáci a studenti ze sousedních států (od 4.5.)
· udělení výjimky hlavním velitelem Pohraniční stráže PL
· řidiči dopravních prostředků převážejících zboží

Všechny osoby, jež do Polska vstoupí od neděle 15. 3. 2020, musí nastoupit dvoutýdenní domácí karanténu pod hrozbou postihu v případě jejího nedodržení.

Z povinné 14 denní karantény při vstupu na území PL jsou vedle řidičů v mezinárodní kamionové přepravě zboží dále zproštěny tyto kategorie osob: letecké posádky; námořní rybářské posádky; posádky námořních lodí; posádky vlaků přepravujících zboží; řidiči vozů nebo skupiny vozů do 3,5t převážející věci (bez nutnosti, aby tento převoz byl předmětem podnikatelské činnosti); pracovníci v zemědělství pracující na druhé straně hranice se sousedním státem; příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při výkonu služby; příslušníci spojeneckých vojsk plnící úkoly na území Polska; členové akreditovaných diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinár. organizací a jejich rodinní příslušníci.

Od 18.5.2020 se ruší povinnost karantény pro všechny občany PL a států EU a EHS pracujících v Polsku nebo ve státech EU a EHS. Povinnost karantény se rovněž ruší pro žáky a studenty studující v Polsku nebo v sousedním unijním státu, jakož i pro jejich zákonné zástupce.

V případech upuštění od karanténní povinnosti Polsko nevyžaduje, aby se osoby při překračování hranice prokazovaly negativním výsledkem testu na SARS CoV-2.

Funkční hraniční přechody s CZ:

15.3.2020 PL vláda rozhodla o zákazu vstupu všech cizinců na území Polska a o přerušení mezinárodní letecké a vlakové dopravy. Státní hranice Polska bude možné z ČR překročit pouze na k tomu účelu stanovených hraničních přechodech: 
 Pěší:

 • Cieszyn – Český Těšín

Osoby a zboží:

 • Cieszyn – Chotěbuz (silniční)
 • Gorzyczki (silniční)
 • Nowe Chałupki (silniční)
 • Trzebina (silniční)
 • Kudowa – Słone (silniční)
 • Jakuszyce (silniční)
 • Głuchołazy (silniční)
 • Gołkowice (silniční)
 • Łubawka (silniční)
 • Wiechowice (silniční, od pondělí do pátku 5:00–7:00,13:00-14:00, 21:00–23:00)
 • Pietrowice (silniční, od pondělí do pátku 7:00–9:00, 14:00–15:00, 20:00–22:00)
 • Boboszów (silniční, od pondělí do neděle 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00)
 • Zawidów (silniční, od pondělí do neděle 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00)
   

Zboží:

 • Zebrzydowice – Petrovice u Karviné (železniční)
 • Chałupki – Bohumín (železniční)
 • Głuchołazy – Jindřichov ve Slesku (železniční)
 • Głuchołazy – Mikulovice (železniční)
 • Międzylesie – Lichkov (železniční)
 • Mieroszów – Mezimĕstí (železniční)
 • Lubawka – Královec (železniční)
 • Zawidów – Frýdlant v Čechách (železniční)

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl  a www.gis.pl.

MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

POPLATKY NA SILNICÍCH

V Polsku není průjezd dálničních úseků zpoplatněn dálniční známkou, ale prostřednictvím mýtného, které je vybíráno dle ujetých úseků v mýtných branách. Mezi zpoplatněné silniční úseky v Polsku patří dálnice A1, A2, A4, pro vozy s hmotností nad 3,5t i další. Dálniční poplatky Polsko jsou vybírány pouze od řidičů vozů do 3,5t, řidiči nákladních vozů a autobusů nad 3,5t jsou povinni využívat automatický systém ViaToll.
Mýtné zle zaplatit ve třech různých měnách – zlotý, euro a dolar, v mýtných branách je také akceptována i většina kreditních karet.

Výše dálničních poplatků 

Výše mýtného v Polsku závisí na kategorii vozidla a ujeté vzdálenosti.

Kategorie vozidel v Polsku

 • Kategorie 1: Motocykly, vozidla se 2 nápravami
 • Kategorie 2: Vozidla se 2 nápravami s přívěsem, vozidla se 2 nápravami, pokud má jedna z nich dvojité pneumatiky
 • Kategorie 3: Vozidla se 3 nápravami, vozidla se 2 nápravami, pokud má jedna z nich dvojité pneumatiky s přívěsem
 • Kategorie 4: Vozidla se 3 nápravami a přívěsem, vozidla s více než 3 nápravami
 • Kategorie 5: Vozidla převyšující povolenou rychlost a rozměry

Cena za kilometr na dálnici A1

Kat. 1

Kat. 2

Kat. 3

Kat. 4

Kat. 5

Taxa za km

0,95 Kč

2,27 Kč

2,27 Kč

2,27 Kč

9,54 Kč

Kalkulačku pro výpočet mýtného na dálnici A1 najdete na stránkách a1.com.pl.

Cena za kilometr na dálnici A2

Kat. 1

Kat. 2

Kat. 3

Kat. 4

Kat. 5

Świecko – Nowy Tomyśl

1,19 Kč

2,74 Kč

2,74 Kč

2,74 Kč

2,74 Kč

Nowy Tomyśl – Konin

2,38 Kč

3,70 Kč

5,60 Kč

8,70 Kč

23,85 Kč

Kalkulačka mýtného pro dálnici A2 je k dispozici na stránkách autostrada-a2.pl. Výši mýtného pro dálnici A4 zjistíte na webu autostrada-a4.com.pl.

Platba mýtného 

V Polsku si při vjezdu na zpoplatněný dálniční úsek vyzvednete lístek, mýtné zaplatíte při výjezdu z dálnice.

 • Platba v hotovosti nebo kartou
  Mýtné je možné platit ve zlotých, eurech nebo dolarech. Pokud platíte jinou měnou než polskou, bude vám vráceno nazpět ve zlotých. Akceptovány jsou mezinárodně platné platební karty jako například Diners, Master Card, Maestro a Visa. Platit lze i prostřednictvím vybraných palivových karet DKV, Routex nebo E100.
 • Předplacená karta KartA4
  K platbě mýtného na dálnici A4 v úseku Katowice-Kraków lze využít předplacené karty KartA4. Karta je doporučována řidičům, kteří po dálnici A4 jezdí častěji. Předplacená karta je dostupná pro kategorie vozidel 1, 2, 3 a 4. Kartu je možné zakoupit online nebo na prodejních místech.
 • Elektronický mýtný systém viaTOLL
  Elektronický systém viaTOLL je určen především pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Mohou ho ale využívat i řidiči ostatních motorových vozidel. Stačí si zakoupit zařízení viaAUTO, které se umístí do vozu, a mýtné se automaticky odečítá z předplaceného kreditu na zařízení. ViaAuto je možné zakoupit online, nebo v distribučních kancelářích polského Generálního ředitelství silnic a dálnic (GDDKiA). Obsluha je možná prostřednictvím mobilní aplikace. Elektronický systém je funkční pro dálnice A1 úsek Rusocin – Nowe Marzy, dálnici A2 úsek Konin – Nowy Tomyśl a dálnice A4 úsek Kraków – Katowice.


Platba poplatků
V Polsku je využíván takzvaný uzavřený mýtný systém.
Při vjezdu na zpoplatněný dálniční úsek získáte v mýtné bráně lístek, na základně kterého vám při opuštění placené dálnice bude v mýtné bráně vypočítán poplatek za průjezd dálnice. V případě, že při opuštění placeného dálničního úseku nebudete mít označený lístek, bude vám účtován maximální možný poplatek pro vůz v dané kategorii.
K platbě dálničních poplatků můžete využít zlotý, euro, dolar, některou z běžně používaných kreditních karet nebo elektronický platební systém viaToll.
V případě, že budete platit v hotovosti zahraničními bankovkami s nižším označením než 100, bude vám vracena částka v polských zlotých.
Na dálnici A2 je kromě zmíněných metod platby možno využít i tzv. Fleet card firem : Routex, Dkv, Uta, Aris, Flora, Open Drive, Shell a Ressa.
Pro ty, kteří častěji projíždějí dálnici A4, je připravena možnost zakoupit předplacené karty. Ty je možno objednat prostřednictvím oficiálních internetových stránek.

POHONNÉ HMOTY, ČERPACÍ STANICE

Ve velkých městech a na hlavních mezinárodních trasách najdete bez problémů čerpaní stanice otevřené 24 hodin denně. Ze známých mezinárodních koncernů můžeme uvést alespoň Shell, BP, Statoil, Esso a Neste, dále polské firmy jako Orlen nebo Rafineria Gdaňsk provozují vlastní řetězec čerpacích stanic, vyznačujících se dobrou úrovní služeb a vysokou kvalitou paliva.
Pokud plánujete vyrazit do oblastí vzdálených od hlavních silničních tahů, měli byste natankovat předem, protože většina čerpacích stanic v malých obcích má otevřeno pouze do 18:00 hodin.

Označení a druhy paliv
O blížící se čerpací stanici informují s několika kilometrovým předstihem dopravní značky s obrázkem palivového stojanu. Obvykle je na nich uvedena přibližná vzdálenost stanice. Je dobré věnovat pozornost i dodatečným označení s informacemi o typech nabízených paliv.
Dopravní značka s černým palivovým stojanem označuje čerpací stanici. Dopravní značka s černým a zeleným palivovým stojanem znamená, že je zde nabízen také bezolovnatý benzín. Čerpací stanice prodávající také LPG jsou označovány zkratkou LPG. Čerpací stanice nabízející pouze plyn jsou označeny značkou s nápisem LPG GAZ místo piktogramu.
Nejpopulárnějšími druhy paliv v Polsku je 95 a 98-oktanový benzín a nafta, vyskytují se i čerpací stanice nabízející biopalivo.

Země

Natural 95

Diesel

Euro

místní měna

CZK

Euro

místní měna

CZK

Česko

€ 1.0

24,90 Kč

24,90

€ 1.0

25,70 Kč

25,70

Německo

€ 1.30

 

34,70

€ 1.19

 

31,40

Polsko

€ 1.01

4.25 zł

27,00

€ 1,0

4.18 zł

26,60

Zdroj : http://www.tolls.eu/cs/fuel-prices

CESTA S DĚTMI

Berlín

Jedete-li po německé straně a máte s sebou děti, neváhejte se zastavit v Berlíně. Obecně jsou tady k dětem velmi vlídní, v restauracích bývají dětské koutky a celé město je protkáno atrakcemi pro děti. Dětské parky a hřiště jsou na každém rohu.

 • Jezera
  Milovníci přírody jistě uvítají skutečnost, že Berlín je velmi zelené město. Kromě celé řady parků nabízí Berlín i několik vodních ploch včetně jezer. Navštivte třeba jedno z nejkrásnějších jezer ve městě Tegeler See . V těsné blízkosti jezera můžete navštívit i zámek Tegel či park Freizeitpark Tegel, odkud vyjíždí vyhlídkové lodě, na kterých můžete podniknout exkurzi celého jezerního komplexu.
 • Aqua Dom
  Pokud vás i vaše dítka zajímá podmořský život, navštivte obří akvárium se vzácnými druhy ryb a korály.
  https://www.visitsealife.com/berlin/
 • Zoologická zahrada
  Legendární berlínská zoologická zahrada je vůbec nejstarší v Německu (otevřena byla již v roce 1844) a pyšní se vůbec nejvyšším počtem druhů zvířat na světě. http://www.zoo-berlin.de/
 • Ubytování
  Chcete-li v Berlíně přespat, doporučujeme krásný hotel v centru města, Hotel Novotel Berlin Am Tiergarten. Budete mít blízko k berlínským atrakcím a zároveň můžete relaxovat v hotelovém wellness. Skvělou reputaci má i Suite Novotel Berlin Potsdamer Platz.

Poznaň

Při cestě po Polské straně se můžete zastavit v jednom z nejstarších a největších polských měst, v hlavním městě Velkopolska, Poznani. Kromě prohlídky historických památek města máme pár tipů pro děti:

 • Jezero Malta
  Polsky Jezioro Maltańskie, je umělá vodní nádrž v Polsku na severovýchodním okraji města Poznaně, která vznikla přehrazením řeky Cybiny. Nachází se zde řada turistických, rekreačních, zábavních a kulturních atrakcí, jako je nová poznaňská zoologická zahrada, do které se doporučujeme dopravit po poznaňské úzkorozchodné železnici (Kolejka Parkowa Maltanka).
 • Muzeum croissantů
  Polsky Rogalowe muzeum se nachází v krásném renesančním domě naproti Radnici a místní pekaři vám odhalí taje výroby této delikatesy.
 • Ubytování
  Budete-li chtít v Poznani nocovat, zkuste nádherný hotel Garden Boutique Residence přímo v centru města. Celá rodina si bude připadat jako na zámku!
  http://www.gardenhotel.pl

Zdroj: http://www.ibesip.cz/cz/ridic/cestujeme-automobilem/autem-do-zahranici/polsko/
http://www.nase-rodina.cz
http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region
http://www.tolls.eu/cs/poland