Maďarsko – dopravní předpisy

Aktuální stav

Maďarsko má kvalitní infrastrukturu, která se stále rozvíjí. V dnešní době území protíná cca 450 km dálnic označených písmenem M. Státní silnice jsou číslovány od 1 do 8 a síť silnic druhé třídy je pak označována čísly 10 – 89. Většina vozovek má kvalitní povrch, jsou v dobrém stavu, ale bez krajnic. Maďarská silniční síť přesahuje 30 tisíc km a i do těch nejzapadlejších vesniček se dostanete po silnici s pevným povrchem.

Dopravní předpisy

Dopravní předpisy jsou stejné jako v ČR, takže byste neměli mít problém se přizpůsobit. Jezdí se vpravo a je zde zaveden bodový systém, tzn., že kromě pokuty jsou řidiči odečítány ještě trestné body (maximální počet je 18 bodů). Body se nepřenáší do českého bodového systému. Na jméno řidiče úřad založí kartu a do ní body zapíše. Trestné body se zaznamenávají v databázi po dobu 3 let ode dne prvního vstupu.
Zakázáno je řídit vozidlo pod vlivem alkoholu.
Povinné je používání bezpečnostních pásů na předních i zadních sedadlech.
Užívání mobilního telefonu za jízdy je povoleno pouze v případě, že máte hands free.
Používání tlumených světel je povinné i ve dne – pro osobní vozy při jízdě mimo obec, pro motocykly i při jízdě v obci. Bliknutí světelnou houkačkou znamená, že se řidič vzdává své přednosti v jízdě.
Děti mladší 12-ti let musí sedět na zadním sedadle.
Používání zvukového signálu v obci je povoleno jen v případě, že hrozí nebezpečí nehody.
Při jízdě na motocyklu je řidič i spolujezdec povinen mít ochrannou přilbu.

Pokuty

Pokuta na místě může být od 3000 HUF až 150000 HUF (maďarský forint). Pokuty uložené po soudním jednání mohou být ještě vyšší. Policie vždy musí vystavit stvrzenku při hotovostní platbě v HUF.

Překročení rychlosti v zóně s rychlostí 50 km/h
– 65 až 75 km/h 30.000 HUF
– 75 až 85 km/h 45.000 HUF
– 85 až 95 km/h 60.000 HUF
– 95 až 105 km/h 90.000 HUF
– 105 až 115 km/h 200.000 HUF
– 115 až 135 km/h 300.000 HUF
Překročení rychlosti v zóně s rychlostí 90 km/h
– o 15 – 30 km/h 30.000 HUF
– o 30 – 45 km/h 45.000 HUF
– o 45 – 60 km/h 60.000 HUF
– o 60 – 75 km/h 90.000 HUF
– o 75 – 90 km/h 130.000 HUF
– o více než 105 km/h 300.000 HUF
Řízení vozidla pod vlivem alkoholu (<0,5‰) 15.000 – 30.000 HUF
Řízení vozidla pod vlivem alkoholu (0,5 – 0,8‰) 20.000 – 40.000 HUF
Řízení vozidla pod vlivem alkoholu (>0,8‰) 20.000 – 50.000 HUF
Parkování v zakázané oblasti, bránění v provozu 5.000 – 50.000 HUF
Nezapnutý bezpečnostní pás (řidič, spolujezdec) 30.000 HUF
PNeschopnost použít vhodný dět. zádrž. systém 30.000 HUF
Používání mob. telefonu za jízdy 15.000 – 30.000 HUF
Nezastavení na červenou v křižovatce 100.000 HUF
Jízda v nouzovém pruhu na dálnici 150.000 HUF
Jízda v zákazové zóně 50.000 HUF
Jízda v přírodní rezervaci bez povolení 150.000 – 300.000 HUF

Bodové tresty

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog 9 bodů
Nezastavení po nehodě 9 bodů
Ohrožení ostatních účastníků silničního provozu 9 bodů
Nebezpečné předjíždění 4 – 5 bodů
Jízda bez platného povolení 4 body
Nedodržení signálů policisty 4 body
Překročení rychlostního limitu o více než 25% 3 body

Povolené rychlosti

v obci 50 km/h
na silnicích druhé a třetí třídy 90 km/h
na státních silnicích 110 km/h
na dálnicích 130 km/h, 80 km/h s přívesem

Pokud tuto rychlost překročíte, hrozí vám vysoká pokuta.

Cizinci si při řízení auta v Maďarsku musí dávat velký pozor, protože na denním pořádku je zde odbočování do nesprávného pruhu, jízda na červenou či předjíždění na kruhových objezdech (jako předjíždění v křižovatce).
Pozor na velké autobusy hromadné dopravy, které si v Budapešti vytvářejí přednost i z vedlejší cesty.

Dopravní značky

Začátek obce se označuje bílou cedulí proměnlivé délky podle toho, jak dlouhý je název obce.
Silnice jsou v Maďarsku výborně značeny. Velké zřetelné ukazatele směru vidíte už několik set metrů před křižovatkou, totéž je v křižovatce a po vyjetí z ní se znovu opakuje dálkový cíl jako potvrzení, že jste odbočili správně.

Povinné vybavení

– bezpečnostní pásy a dětské autosedačky
– děti měřící méně než 1,50 m, musí používat dětský zádržný systém odpovídající jejich hmotnosti
– helmy pro motocyklisty a spolujezdce
– výstražný trojúhelník
– náhradní žárovky (kromě xenonových, neonových, LED)
– lékárnička
– reflexní / ochranná vesta
– pneumatiky musí mít nejméně 1,6 mm hloubky

Parkování

Parkování na chodníku je povoleno, pokud je povoleno dopravními značkami, pokud šířka vozidla nezabere více než polovinu chodníku nebo pokud je nejméně 1,5 m chodníku ponechán pro pěší.
Ve všech okresech Budapešti jsou časově omezené parkovací zóny, kde si řidiči musí zakoupit tiket z parkovacího automatu. Maximální povolená doba je 2 – 3 hodiny, na delší dobu je návštěvník povinen použít P+R parkoviště. Parkování je zdarma v noci a v neděli.

Místní zvyklosti a předpisy

Zvyklosti a obyčeje

  • Maďaři jsou velmi pohostinní a přívětiví. Zároveň je to velmi hrdý a sebevědomý národ s velmi silným národním cítěním. Neradi mluví jinak než maďarsky.
  • Při schůzkách s Maďary buďte dochvilní.
  • Maďaři se představují nejdříve příjmením a pak teprve křestním jménem.
  • Jsou velmi otevření po emocionální stránce, nestydí se odhalit své soukromí. City naopak patří do jejich upřímného vyjadřování.
  • Při návštěvě domu Maďara je vhodné přinést hostitelovi jako dar květy, čokoládu, nebo alkoholický nápoj.

Zdroj:
http://madarsko.svetadily.cz/clanky/Autem-do-Madarska
http://e-cestujte.cz/madarsko-autem.htm
http://www.hungarytourism.cz/doprava/automobilova-doprava/
http://www.chovani.eu/madarsko/c279
http://www.spolocenskaetiketa.sk/madarsko/