Slovensko – dopravní předpisy

Slovenská dopravní síť je dobře rozvinutá, na kterékoli místo na Slovensku se dopravíte nejen po vlastní ose, ale i veřejnou dopravou.
Povrch slovenských silnic je srovnatelný s českými, spíše je o něco kvalitnější.

Dopravní situace

Celá země je propojena komplexní sítí silnic.
Dálnice spojující Bratislavu přes Žilinu do Košic má být dokončena v příštích několika letech.
Bratislava má přímé dálniční spojení do Prahy a Vídně.
Dopravní pravidla jsou na Slovensku podobná jako v ČR.
Alkohol se za volantem netoleruje. Dřívější hranice tolerance 0,2 promile byla zrušena.
Povinnost denního svícení platí celý rok.
Povinnost zimních pneumatik, pokud je na vozovce sníh nebo led.

Povolené rychlosti:

v obci 50 km/h
mimo obec 90 km/h
mimo obec s přívěsem 80 km/h
dálnice v zastavěné oblasti 90 km/h
dálnice 130 km/h
dálnice s přívěsem v zast. oblasti 80 km/h
dálnice s přívěsem 90 km/h

Překročení rychlosti se trestá pokutou 10 – 650 EUR a zákazem řízení až na 3 roky.

Pokuty:

Jízda na červenou 150 EUR
Odmítnutí dechové zkoušky Správní řízení
Nerespektování značky Zákaz vjezdu 60 EUR
Nerespektování značky Dej přednost v jízdě, Stop 150 EUR
Použití antiradaru 150 EUR
Řízení bez platných dokladů 30 EUR
Nedání přednosti chodci na přechodu 30-50 EUR
Řízení pod vlivem alkoholu Správní řízení
Telefonování za jízdy bez hands free 60 EUR
Nepoužití bezpečnostních pásů 60 EUR
Vyhazování předmětů z vozidla 60 EUR
Použití hanlivých a vulgárních projevů 30 EUR
Ohrožení chodců, cyklistů při odbočování 60 EUR

Pokuty za rychlost:

v obci mimo obec
do 6 km/h napomenutí do 6 km/h napomenutí
6 – 10 km/h 20 EUR 6 – 15 km/h 20 EUR
10 – 15 km/h 40 EUR 15 – 25 km/h 40 EUR
15 – 19 km/h 50 EUR 25 – 29 km/h 50 EUR
19 – 25 km/h 80 EUR 29 – 35 km/h 100 EUR
25 – 30 km/h 140 EUR 35 – 40 km/h 200 EUR
30 – 35 km/h 200 EUR 40 – 45 km/h 300 EUR
35 – 40 km/h 280 EUR 45 – 50 km/h 400 EUR
40 – 45 km/h 360 EUR 50 – 55 km/h 500 EUR
45 – 50 km/h 440 EUR 55 – 60 km/h 650 EUR
50 – 55 km/h 540 EUR nad 60 km/h správní řízení
55 – 60 km/h 650 EUR
nad 60 km/h správní řízení

Pokud řidič spáchá tři vážné dopravní přestupky během jednoho roku, může mu policie odebrat řidičský průkaz. Odebrání řidičského průkazu se vztahuje i na držitele zahraničních řidičských průkazů, řídící vozidlo na Slovensku. Zahraničním řidičům sice nebude odebrán řidičský průkaz, ale mohou být potrestáni zákazem jízdy v rámci území Slovenska.

Povinná výbava:

  • lékárnička
  • reflexní vesta
  • výstražný trojúhelník
  • hasící přístroj povinný není
  • náhradní žárovky již nejsou povinné
  • zařízení GPS nesmí být umístěno ve středu předního skla vozidla, nesmí řidiči bránit ve výhledu

Dopravní značky

Dopravní značení se od toho našeho velmi neliší.
Směrovky na dálnicích a rychlostních komunikacích mají zelené nebo modré a zelené pozadí. Směrové cedule na ostatních komunikacích mají modré pozadí.

Slovenské výrazy na některých typech dopravního značení:

Prejazd zakazany Průjezd zakázán
Jednosmerna premavka Jednosměrka
Dialkova premavka Dálkový provoz
Obchadzka Objížďka
H Nemocnica Nemocnice
Chodte vlavo Chodci musí jít vlevo

Parkování

Vozidla můžou být zaparkována pouze na pravé straně vozovky, rovnoběžně s obrubníkem. V jednosměrné ulici je parkování povoleno i na levé straně.
V Bratislavě je na mnoha místech parkování omezeno. Smí se parkovat pouze na vyhrazených parkovištích a stáních. Řidiči mohou od pouličních prodavačů a na novinových stáncích zakoupit parkovací lístky platné na dobu jedné hodiny.
Pokuta za neoprávněné parkování se pohybuje mezi 30-ti až 60-ti EURO.

Místní předpisy a zvyklosti

Zvyklosti a obyčeje

  • Slovensko je pro Čechy tou nejbližší zahraniční zemí, pojí nás společná historie i kultura, zvyklosti se tedy nijak zvlášť neliší od těch českých.
  • Slovenštině Češi moc dobře rozumějí, jednak je velmi podobná Češtině, a za druhé slovenský jazyk mnoho z nás zažilo v českých médiích, před tím, než se naše země 1. ledna 1993 rozdělily.
  • Slováci jsou o něco temperamentnější a emocionálnější než Češi, všechny problémy řeší impulzivněji. Čím více na východ, tím jsou lidé přátelštější, tím lehčeji a snadněji navazují kontakt.
  • Slováci podobně jako Češi příliš nehledí na bonton, etiketu. K ženám se ale chovají galantněji a zdvořileji než Češi. Kdykoliv mohou, nemají problém zalichotit a dát najevo, že mluví s přitažlivou a krásnou ženou.

Zdroj:
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/cestujeme-automobilem/autem-do-zahranici/slovensko
http://slovensko.orbion.cz/stat/pruvodce/doprava-2523/
http://automix.atlas.sk/encyklopedia-motoristu/sadzobnik-pokut-za-priestupky/
http://auto.pravda.sk/doprava/clanok/300316-novy-sadzobnik-pokut-kolko-zaplatime-za-dopravne-priestupky/
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/etiketa-obchodniho-jednani-na-slovensku-568.html