Itálie – dopravní předpisy

Aktuální stav

Italské dálnice jsou ve skvělém stavu. Síť čerpacích stanic, které jsou přímo dostupné z dálnice, je poměrně hustá. U většiny stanic je motorest (síť Autogrill) a parkoviště. Parkoviště nejsou hlídaná a je třeba dbát zvýšené pozornosti, občas je problém zaparkovat. Vzdálenost další čerpací stanice je vždy vyznačena (Area succesiva). Na dálnicích se jezdí v rozporu s dopravní situací v Itálii slušně a bezpečně, většina řidičů dodržuje maximální povolenou rychlost. Časté jsou elektronické kontroly rychlosti (Controllo elettronico della velocita), méně časté jsou běžné kontroly. Na dálnicích je mnoho elektronických tabulí informujících řidiče o situaci na dálnici.
Staveniště na dálnici jsou značena jinak, než je běžně zvykem ve střední Evropě. Místo světelných značek se používají nízké značky s vlaječkami.

Dopravní situace

Mimo dálnice je třeba dbát vysoké opatrnosti a zvýšené pozornosti. K častým jevům patří předjíždění v místech, kde je to zakázáno, přes plnou bílou čáru či dokonce dvojitou plnou čáru. Na křižovatkách je nutné dávat pozor, protože italští řidiči zejména na jihu moc často nerespektují přednost zprava či hlavní silnici (převážně v městských aglomeracích). Rovněž se může stát, že Vám při odbočování mimo hlavní silnici vjedou do cesty. Dále je nutné počítat s vysokou hustotou provozu a vyvarovat se střetu s motocyklisty, kteří jezdí všude, kde se jenom trochu dá. Nedoporučuje se parkovat mimo vyhrazená a hlídaná parkoviště. Ve velkých městech je problém zaparkovat (Řím, Neapol), parkovací domy (domy s parkovacími místy a garážemi) zde téměř nejsou a na ulicích se parkuje ve dvou řadách. Ve vlastním zájmu nikdy nenechávejte ve vašem vozu žádné cennosti. Na křižovatkách či u některých mýtnic prodávají přistěhovalci a nízké sociální skupiny obyvatelstva drobné zboží, je vhodné tak mít během jízdy zamčené auto a uzavřená nebo přivřená okna. V případě vystoupení z vozu mimo obec a místa určená k zastavení (odpočívadla) je povinné nosit reflexní vestu, policie pokutuje za její nepoužití.
Na silnicích mimo obydlená centra jsou vozidla povinna během jízdy mít zapnuta potkávací světla, pro jednostopá vozidla tato povinnost platí i v obydlených centrech. Stejně jako u nás je povinnost svítit v tunelech a na dálnicích. Zadní světla do mlhy se mohou používat pouze při viditelnosti nižší než 50 metrů.

Policisté

S velkým předstihem dávají vědět o radaru. Celkově bývají ochotní, pokud se zeptáte na cestu, poradí a dokonce vás tam i dovedou.

 

Povolená rychlost

obec 50 km/h
mimo obec 90 km/h (110 km/h na rychlostní silnici – Superstrade)
dálnice 130 km/h, 110 km/h s praxí méně než 3 roky, 80 km/h s přívěsem

Průměrné pokuty

Překročení rychlosti do 10 km/h až 200 EUR
Překročení rychlosti do 40 km/h až 500 EUR
Překročení rychlosti o víc než 40 km/h 1500 EUR a odebrání řidičáku
Překročení limitu alkoholu /td> 1500 EUR a odebrání řidičáku
Nepoužití pásu až 100 EUR
Botička 50 EUR
Jízda na červenou až 250 EUR

Povolený alkohol v krvi je 0,5 promile v krvi, začínající řidiči do 21 let a praxí kratší než 3 roky 0 promile, profesionální řidiči 0 promile.

Kdyby se toto mělo dodržovat, tak do týdne nemá žádný Ital řidičák a policie by byla bohatší než mafie. Hlavně na jihu mají dopravní předpisy spíš charakter doporučení a k srdci si je nebere nikdo (a nejmíň policie). Ale to platí spíše pro domácí, turista je přeci jen lákavá lovná zvěř.

Na některých úsecích italských dálnic se prostřednictvím speciálních zařízení – podobně jako v ČR na městském okruhu v Praze či rakouských Section Control – měří úseková rychlost.
Seznam úseků se systémem Tutor (= měření průměrné rychlosti)
– A1 Milano – Napoli
– A4 Milano – Brescia
– A13Bologna – Padova
– A14 Bologna – Taranto
– A24 Roma – L´Aquila – Teramo
– A25 Torano – Pescara
– A26 Genova – Gravellona
Vedle pravidelného měření průměrné rychlosti často probíhá měření rychlosti radarem ať už prostřednictvím mobilních nebo stacionárních radarů (Autovelox).

Parkování

Parkování je hlavně na severu většinou placené. V okolí větších měst se platí i za parkování na pobřeží. Modré parkovací zóny, kde je vyžadováno placení parkovného, jsou vyznačeny na silnicích a byly vytvořeny ve větších městech v blízkosti centra. V určitých hodinách a o nedělích mohou být tyto zóny bezplatné – to bývá uvedeno na parkovacích panelech. Parkovné se platí v mincovním automatu.

 

Označení parkovacích míst:

modrá čára placené místo
žlutá čára rezervované místo
bílá čára neplacené místo

V Miláně je zakázáno stání v historických čtvrtích v pracovní dny od 7:00 do 20:00, s výjimkou pro vozidla místních obyvatel a to na zvláštní povolení od magistrátu. Ve Florencii je v pracovní dny od 7:30 do 18:30 zakázáno na ulicích parkovat. Turista, který má rezervovaný hotel, může přivést svá zavazadla, ale pak musí vůz odvézt ze zakázané zóny. V některých městech jsou také zelené zóny. V pracovní dny je na nich od 8:00 do 9:30 a od 14:30 do 16:00 hodin zakázáno parkovat. Na ulicích se parkuje ve dvou řadách. Cenné věci rozhodně nenechávejte v autě.

Dopravní značky

Objevují se následující textové značky:

Deviazione objížďka
INIZIO Zona tutelata začátek zákazu stání
Rallentare jízda pomalu
Senso unico jednosměrka
Sbarrato zavřeno
Tenere la destra jízda vpravo
Tutte le direzioni všechny směry
Zona di silenzio zákaz troubení

Zelené dopravní značky značí dálnice, modré značí silnice a bílé značí místní cíle.

Povinná výbava

– použití bezpečnostních pásů je povinné
– autosedačka pro děti
– reflexní vesta
– výstražný trojúhelník
– Lékárnička a hasící přístroj povinné nejsou.

Místní zvyklosti a předpisy

Zvyklosti a obyčeje

  • Italové jsou velmi družní a přátelští. Jejich rodiny se vyznačují silnou pospolitostí. Udržovat pevné rodinné vztahy je pro ně i v dnešním světě důležité.
  • Jsou hrdí na kulturní historii svého národa.
  • Z hlediska etikety je pro dobrý rozvoj vztahů s italskými přáteli naprosto nezbytné orientovat se v jejich kulturním dědictví.
  • Jsou věřící a pověrčiví.
  • Z jejich živé a výrazné gestikulace vyzařuje temperament, jejich projevy mívají silný citový náboj.
  • Dbají o svůj zevnějšek, sledují bedlivě módní trendy. Muži i ženy věnují pozornost nenápadným detailům. Muži například rozlišují kravatu zimní a letní podle barev a materiálu, vybraná kravata musí ladit s celkem. K oblečení musí samozřejmě ladit i hodinky, je prozíravé mít v zásobě několikery.
  • Biorytmus italské rodiny určuje denní doba a roční období. Italové většinou striktně dodržují siestu, tj. čas k odpočinku, a to mezi 13. a 16. hodinou. V této době se dokonce i v hotelech a penziónech dodržuje jakýsi polední klid (spíše než v noci, kdy Italové ožívají), obchodníci zavírají své podniky a není taktní sjednávat na tuto dobu jakákoli obchodní jednání.
  • Jídlo a stolování je neoddělitelnou součástí italské kultury. Rodinné a společenské akce se často točí kolem jídelního stolu, už od útlého věku se zde děti učí správně stolovat.

Zdroj:
https://www.italieonline.eu/cs/italie-dovolena.html
http://italie.svetadily.cz/autem-do-italie
http://www.miras.cz/cestovani/info-italie-auto.php
www.primaitalia.cz/doprava
http://www.autostop.cz/mkportal/modules/wiki/index.php/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Dky_v_It%C3%A1lii
http://www.chovani.eu/italie/c119