Chorvatsko

KUDY DO CHORVATSKA

Do Chorvatska se dá jet několika způsoby. Zde Vám nabízíme 2 z nich, které jsou nejčastější:

Mapa Mapa
 1. Brno – Mikulov – Vídeň – Graz – Záhřeb

  • Doporučuje se hned za hraničním přechodem koupit rakouskou dálniční známku, dálnice začíná již 30 km za Mikulovem.
  • Wien (už před Vídní sledujte ukazatel na Graz, v provozu je již obchvat kolem města) – Graz (na dálniční křižovatce Graz WEST odbočte směr SLO) – Spielfeld/Šentilj (hraniční přechod do Slovinska – těsně za hraničním přechodem je nutné koupit slovinskou dálniční známku), dále pojedete cca 45 km po slovinské dálnici a zbývajících 13 km, k chorvatskému hraničnímu přechodu, po „obyčejné“ silnici, po 25 km jízdy po slovinské dálnici odbočte doprava na dálnici směr Zagreb
 2. Brno – Vídeň – Szombathely (HU) – Zalaegerszeg (HU) – Záhřeb

  • Od Maďarských hranic do Zagrebu je dálnice zcela hotova. Pokud jedete přes Maďarsko, můžete se již tam (v Nagykanizsa) napojit na dálnici do Záhřebu.
  • Tato trasa je nejen kilometrově téměř stejná, ale hlavně levnější, nežli cesta přes alpské tunely.
  • Maďarská dálniční známka – týdenní = cca 10 EUR (POZOR týdenní známka platí 10 dní), měsíční=15,61 EUR.

Ať už si vyberete cestu přes Slovinsko nebo přes Maďarsko, dorazíte do Záhřebu, ze kterého se dáte po dálnici A1. Ve městě Bosilievo nastává první Chorvatské dělení. A to směr Rijeka (poloostrov Istria) a do střední a jižní části Chorvatska – tedy směr Zadar, Šibenik, Split, Hvar, až do Dubrovníku.

AKTUÁLNĚ nyní upozorňujeme, že Slovinsko zpřísňuje hraniční režim, oznámil ve čtvrtek 2.7. mluvčí vlády Jelko Kacin. Sousední Chorvatsko, ale také Českou republiku či Francii přesunuli Slovinci ze zeleného seznamu epidemiologicky bezpečných zemí na žlutý seznam méně bezpečných států. Pro Čechy, kteří do Slovinska cestují, to znamená 14denní karanténu. Opatření platí od soboty 0:00.

Češi, kteří směřují do Chorvatska, musí počítat s tím, že při vstupu do Slovinska budou muset předložit dokumenty prokazující účel a cíl cesty. Zemí budou muset projet během 12 hodin a nebude jim povoleno přenocování.

Pokud je ale Slovinsko cílovou destinací a dotyčný Čech v něm nemá trvalý nebo dočasný pobyt, bude muset do 14denní karantény.

Jak je to s pobyty, které už mají Češi ve Slovinsku objednané, či dokonce zaplacené, není zatím jasné. Podle vyjádření slovinského velvyslanectví v Praze pro Novinky nejsou ještě oznámená opatření oficiální, takže podrobnosti se ještě budou upřesňovat. Podle českého velvyslanectví v Lublani ale z dosavadních informací vyplývá, že pokud Čech nesplňuje jednu z 15 výjimek, do karantény musí. Rezervovaný turistický pobyt mezi výjimkami není.

Seznam výjimek naleznete zde.

Cesta do Dubrovníku, právem nazývaný perlou Jadranu, je jak časově náročnější tak i dražší, tento zážitek však stojí za to.

Aktuální informace cestování a podmínky vstupu do Chorvatska se dozvíte níže:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

 Aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky 

 2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Občané České republiky a dalších vybraných států EU, ve kterých panuje uspokojivá situace ohledně šíření COVID 19, nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky nadále prokazovat důvod cesty (osobní, obchodní, atd…).

Zůstává stále povinnost řídit se pokyny epidemiologů a nahlásit údaje o místě a délce pobytu a kontaktní údaje.

K zajištění plynulého provozu na hraničních přechodech a zkrácení čekací doby je možné (a doporučené) veškeré potřebné údaje vyplnit před cestou prostřednictvím formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.

Prozatím je formulář k dispozici pouze v chorvatském a anglickém jazyce, nicméně v následujících dnech by měl být k dispozici ve všech potřebných jazykových mutacích včetně české.

Po vyplnění formuláře dostanou cestovatelé potvrzení  nahlášení cesty a zároveň všechny potřebné informace pro pobyt v Chorvatsku.

I nadále bude stále možné všechny potřebné informace nahlásit přímo na hraničních přechodech.

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

 • omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;
 • během 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách musí měřit teplotu a je-li tato vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat svého místního praktického lékaře a pokud jej nemá, pak místně příslušného epidemiologa.

Ke vstupu do Chorvatska se  nevyžaduje předchozí ani následné testování na přítomnost viru.

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových stránkách v kategori UZG COVID.

 1. DOPRAVA:

Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném režimu.

 1. OPATŘENÍ:

Po třech vlnách uvolňování (od 27.4., od 4.5. a od 11.5.) byl do značné míry liberalizován každodenní život v zemi. Především došlo k úplnému zrušení restrikcí ve vnitrostátním pohybu osob, byly otevřeny prakticky všechny druhy obchodů, pohostinských zařízení a zařízení služeb a obnovena výuka na prvním stupni základních škol. Posledně uvedené opatření se však nesetkalo s pozitivním přijetím ze strany rodičů i značné části škol a i po 11. 5. tak pokračuje vedle fyzické výuky (které se ještě do konce minulého týdne účastnilo jen minimum žáků) ještě i paralelní výuka prostřednictvím televize a internetu.

Uvolněné restrikce byly nahrazeny doporučeními Chorvatského závodu veřejného zdraví, které jsou dostupné na webových stránkách závodu v chorvatštině, resp.  v angličtině, a to pouze vybraná doporučení, která se nejvíce týkají pobytu cizinců, zejména turistů. Specifická doporučení byla vydána např. pro provoz hotelů či restaurací, ale také pro koupání v moři, řekách, jezerech, koupalištích apod. (např. se doporučuje dodržování omezení počtu osob na max. 15 osob na 100 m2). Základem těchto doporučení je udržování interpersonální vzdálenosti obvykle cca 1,5 metru, kapacitní omezení počtu osob v prodejnách, restauracích, nákupních centrech apod., používání desinfekce a osobní hygiena. Nošení roušky je i nadále pouze doporučeno, zejména v uzavřených prostorách, není však povinné. V maloprodeji je třeba mít na vědomí, že prodejny, které mají otevřeno po celý den, musí v polovině pracovní doby na hodinu uzavřít provoz, aby mohla proběhnout desinfekce prostor.

Po skončení všech tří vln uvolňování restrikcí byly následně uvolněna omezení ještě v následujících oblastech:

 • od 12. 5. je možno opět provozovat posilovny, sportovní centra a fitness- a rekreační centra
 • od 17. 5. jsou opět otevřeny bazény
 • od 18. 5. byla normalizována vnitrostátní námořní doprava(provoz trajektů a katamaranů na chorvatské ostrovy), byly zrušeny dosavadní mimořádné lodní linky a byly do značné míry otevřeny chorvatské přístavy i pro mezinárodní provoz. Výjimkou zůstává platný zákaz vplutí výletních lodí (cruiserů) na okružních plavbách, pokud převáží více než 40 osob.

Rovněž od 18. 5. byl zrušen zákaz konání přehlídek a veletrhů, provozu saun, konání dětských a jiných kroužků a škol cizích jazyků; povoleny jsou od tohoto data také již všechny kulturní činnosti, otevřena tak byla již některá kina a divadla (jiná zatím další postup zvažují, mj. i z hlediska rentabilnosti, neboť doporučení epidemiologů zahrnují omezení kapacity hledišť);
Od 25. 5. byla zrušena karanténní opatření týkající se ostrovu Brač, kde se počátkem května objevilo lokální ohnisko epidemie, jež se však izolací ostrova podařilo během následujících 14 dnů vymýtit;
Od 26. 5. byl zrušen kontroverzní zákaz provozu maloobchodních prodejen o nedělích a uvolněny byly zbývající restrikce týkající se provozu tržnic
Od 27. 5. byl zrušen zákaz akcí na veřejnosti a shromažďování více než 40 osob. V následujícím období bude maximální počet osob, které se smějí účastnit různých typů veřejných akcí, stanoven doporučeními Chorvatského závodu veřejného zdraví
Od 30. 5. bude možno organizovat venkovní sportovní akce (soutěže, zápasy), od 13. 6. pak i v uzavřených prostorách; akcí se však ani poté nebudou moci účastnit diváci;
Od 29. 5. budou zrušena dosud platná omezení, týkající se konání pohřbů, svateb a registrovaných partnerství (omezení se týkala zejména ohraničení počtu osob, které smí být přítomny);
 

 1. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Rakousko

V případě vstupu do Rakouska a průjezdu Rakouskem se doporučuje mít u sebe již vyplněné formuláře, které naleznete zde:

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Prag/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Tschechisch_V20200414.pdf (česky)

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Prag/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Deutsch_V20200414.pdf (německy)

 

Slovinsko

Slovinsko umožňuje transit osob bez nutnosti karantény a atestu, pokud se v zemi nezdržíte déle než 24 h. Prokázat to lze zejména dokladem o rezervaci ubytování v jiné zemi, která je cílovou destinací.

 

POPLATKY NA SILNICÍCH

Rakousko

 • Desetidenní dálniční známka pro vozidlo do 3,5 t stojí 9,40 EUR. Dvouměsíční dálniční známka pro vozidlo do 3,5 t stojí 27,40 EUR. Známka se lepí na přední sklo vozu.
  Dálniční známky se prodávají u benzínových pump a ve směnárnách v Čechách (v blízkosti hranic) i v Rakousku. Vzhledem k tomu, že hraniční přechody prakticky přestaly existovat, není tedy možno koupit dálniční známky přímo na hranicích, jako dříve. Nenechávejte nákup známek na poslední chvíli, neboť se může stát, že vámi požadovaný typ známky (především 10-denní) nebude k dostání.
 • Kromě dálniční známky se platí i některé horské silnice, tunely a mosty. Uvádíme pouze ty placené úseky, které připadají v úvahu pro tranzit do Chorvatska. Uvedená cena mýtného je pro vozidla do celkové max. hmotnosti 3,5 t:
  • na dálnici A 10 Salzburg – Villach: Taurská dálnice s Taurským a Katschbergským tunelem (Tauern AutobahnTauerntunnel a Katschbergtunnel) – 12,50 EUR. Placený úsek se dá objet po kvalitních horských silnicích přes průsmyky Tauernpass a Katchbergpass s minimem km navíc, avšak značným převýšením.
  • na dálnici A 11 Villach – Slovinsko: tunel pod Karavankami (Karawankentunnel) – 7,50 EUR.
  • na Pyhrnské dálnici A 9 (Pyhrn Autobahn) Wels – Graz: Bosrucký tunel (Bosrucktunnel) – 5,50 EUR. Bosruckému tunelu se lze vyhnout menší objížďkou z města Spital am Pyhrn po silnici č.138 přes Pyhrnpass (945 m), Liezen zpět na dálnici.
  • na Pyhrnské dálnici A 9 (Pyhrn Autobahn) Wels – Graz: Gleinalmský tunel (Gleinalmtunnel) – 9.50 EUR. Gleinalmskému tunelu se lze vyhnout objížďkou přes Leoben a Bruck an der Mur, vede krásným údolím řeky Mur (84 km)

   Otevřené hraniční přechody do Rakouska

   • Zadní Zvonková – Schöneben
   • Přední Výtoň – Guglwald
   • Studánky – Weigetschlag
   • Dolní Dvořiště – Wullowitz
   • Nové Hrady – Pyhrabruck
   • České Velenice – Gmünd – Böhmzeil*
   • Halámky – Gmünd – Nagelberg
   • Nová Bystřice – Grametten
   • Slavonice – Fratres
   • Vratěnín – Oberthürnau
   • Hnanice – Mitterretzbach
   • Hatě – Kleinhaugsdorf
   • Hevlín – Laa an der Thaya
   • Mikulov – Drasenhofen
   • Valtice – Schrattenberg
   • Poštorná – Reintal

Slovinsko

 • I na slovinských dálnicích a rychlostních silnicích je povinná dálniční známka (slovinsky: vinjeta)
  • Týdenní dálniční známka platí sedm kalendářních dní od data vyznačeného na známce.
  • Měsíční dálniční známka platí ode dne nákupu po bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti připadá na den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na známce.
Doba/hmotnost Kategorie 1: motocykly Kategorie 2A: do 3,5t a do 1,3m nad první nápravou (od země) Kategorie 2B: do 3,5t a přes 1,3m nad první nápravou (od země)
Týdenní (nestačí pro týdenní pobyt v Chorvatsku!) 7,5 EUR 15 EUR 30 EUR
Měsíční 30 EUR 60 EUR
6 měsíční 30 EUR
Roční 55 EUR 110 EUR 220 EUR

Chorvatsko

 • Na vjezdu na chorvatskou dálnici obdržíte kartu, kterou při výjezdu z dálnice odevzdáte a zaplatíte poplatek. Platit lze v kunách, eurech i platební kartou.
  Dálniční poplatek závisí také na kategorii vozidla a konkrétním úseku dálnice.
  Aktuální informace o dálničních poplatcích v evropských zemích můžete sledovat na stránce www.dalnicni-znamky.com.

Cena za mýtné pro nejužívanější dálnice v Chorvatsku v roce 2020

Od Slovinské hranice po Záhřeb – A2 Macelj – Zagreb

Vozidlo

Cena

Motocykl

29 HRK

Automobil (do 3,5 t, kat. I.)

48 HRK

Automobil (do 3,5 t, kat II.)

72 HRK

Dálnice A1 od Zábřehu po Dubrovník

 • V období od 15. června do 14. září platí pro vozidla I. a II. kategorie vyšší sezónní tarif o 10 %.
 • V období od 1. června do 30. září jsou poplatky na dálnicích A8 a A9 v úsecích Rijeka – Pula a Umag – Pula rovněž navýšeny o 10 %, u všech kategorií vozidel.

Výjezd

Motocykly

Automobily do 3,5 t kategorie I.

Automobily do 3,5 t kategorie II.

Karlovac

13 HRK

21 HRK

37 HRK

Bosiljevo

20 HRK

34 HRK

60 HRK

Ogulin

28 HRK

46 HRK

79 HRK

Brinje

37 HRK

61 HRK

102 HRK

Žuta Lokva

40 HRK

66 HRK

109 HRK

Otočac

44 HRK

73 HRK

120 HRK

Maslenica

77 HRK

128 HRK

123 HRK

Posedarje

79 HRK

132 HRK

209 HRK

Zadar 1

80 HRK

134 HRK

212 HRK

Zadar 2

83 HRK

139 HRK

219 HRK

Benkovac

88 HRK

148 HRK

232 HRK

Pirovac

95 HRK

159 HRK

249 HRK

Skradin

98 HRK

164 HRK

257 HRK

Šibenik

101 HRK

169 HRK

264 HRK

Vrpolje

106 HRK

177 HRK

276 HRK

Prgomet

111 HRK

186 HRK

290 HRK

Dugopolje – Split

119 HRK

200 HRK

312 HRK

Blato na Cetini

129 HRK

216 HRK

336 HRK

Šestanovac – Makarská Riviera

131 HRK

220 HRK

342 HRK

Zagvozd

134 HRK

225 HRK

350 HRK

Ravča

144 HRK

241 HRK

373 HRK

Vrgorac

148 HRK

247 HRK

381 HRK

Karamatići

153 HRK

256 HRK

394 HRK

Čarapine

154 HRK

257 HRK

396 HRK

Elektronické mýtné ETC

Elektronický systém ETC vám pomůže ušetřit na mýtném téměř 22 %. Je třeba zakoupit zařízení ENC a umístit do vozu. Mýtné se odečítá automaticky z předplaceného kreditu. ENC lze využívat pro více vozidel stejné kategorie.

 • ENC lze koupit podle instrukcí za 122 kun plus 100 kun jako minimální vklad na kredit. Lze využít i zvýhodněných balíčků.
 • ENC kredit lze dobíjet na prodejních místech HAC, mýtnicích, trafikách a přes internet. Na Istrijském poloostrově musíte ENC aktivovat odděleně. Nelze jej použít na úseku Macelj-Zagreb ENC.
 • Elektronické mýtné lze objednat v ČR prostřednictvím MTX. Zálohu na zapůjčení zařízení ENC činí 1 200 Kč vratná záloha a 2 200 Kč kredit na mýtné, celkem 3 400 Kč plus poplatky ve výši 349 Kč.

Informace pro řidiče

 • Zelené dopravní značky v Chorvatsku značí dálnice, žluté značky silnice a ostatní cíle. Rychlostní komunikace jsou značeny písmenem B a mají modrou barvu.
 • Chorvatské silnice obzvláště podél pobřeží mají kluzký povrch. Je to dáno vlivem použitého druhu kameniva, protože v Chorvatsku převažují živičné povrchy z vápenců, které se rychle vyhladí.
 • Při jízdě nesmíte používat mobilní telefon s výjimkou hands-free. Povinné používání dětské autosedačky platí pro děti do 5. let.

Pokud není při sjezdu z dálnice lístek předložen, naúčtuje se vám maximální možná částka pro vaši kategorii vozidla na daném úseku dálnice. Za ztrátu lístku vám hrozí i pokuta.

Tolerance alkoholu v Chorvatsku

V Chorvatsku může být například řidič pokutován i za svou ospalost. Může mu být dočasně zabaven i řidičský průkaz. Proto při cestě Chorvatskem dbejte na přestávky a dostatek odpočinku.V Chorvatsku je povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče, ale v případě dopravní nehody je požití alkoholu  zásadní přitěžující okolností. U řidičů mladších 24 let není alkohol tolerován. Při dopravní nehodě je nutné si od policie vyžádat záznam o poškozeném vozidle. Bez tohoto dokladu nelze z Chorvatska vycestovat.

Potřebné doklady

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Technický průkaz
 • Doklad o pojištění, tedy zelenou kartu
 • Nejste-li majitelem vozidla, potřebujete písemné prohlášení majitele se souhlasem o zapůjčení vozidla v chorvatštině nebo angličtině, který může policie vyžadovat.

Aktuální ceny pohonných hmot v Chorvatsku k 5.3.2020:

 EUROSUPER 95

9,39-9,54 HRK

 EUROSUPER 95+

9,49-9,75 HRK

 EUROSUPER 100

10,03-10,08 HRK

 EURODIESEL

8,91-9,15 HRK

 EURODIESEL+

9,06-9,29 HRK

 AUTOPLIN

4,34-4,64 HRK

 

POHONNÉ HMOTY, ČERPACÍ STANICE

Pro Vaši informaci a přípravu, kde tankovat, si prohlédněte tabulku s orientačními cenami pohonných hmot v zemích, kterými budete projíždět.

Země Natural 95 Diesel
Euro Místní měna CZK Euro Místní měna CZK
Česko € 1 23,90 – 24,90Kč 23.90 € 1 23,50 – 25,70 Kč 23,50 Kč
Rakousko € 1.239 1,239 EUR 33,80 € 1,206   32,92
Slovinsko € 1.27 1.27 34,67 € 1.25   34,12
Maďarsko € 1.20 386 Ft 31,20 € 1.22 392 Ft 31,70
Chorvatsko € 1.38 9.54 kn 35,10 € 1.29 9,15 kn 33,67

Zdroj (k datu 25.5.2020)

Chorvatsko

 • Největší provozovatel čerpacích stanic pohonných hmot v Chorvatsku je společnost INA: www.ina.hr
 • Provozní doba čerpacích stanic pohonných hmot (benzinska postaja, benzinska crpka) je 7.00 do 17.00 – 20.00 hod., v letní sezóně až do 22 hod. Jejich síť je poměrně hustá (po cca 30 km). Některé čerpací stanice ve velkých městech, ve velkých turistických střediscích v přímoří a na mezinárodních silnicích jsou otevřena nepřetržitě. V sezóně tento počet ještě roste.
  Na nové A1 jsou pumpy (Tifon, OMV Istrabenz, INA atd.) cca každých 30-40 km. Otevřeny jsou nonstop.
 • Aktuální ceny pohonných hmot u čerpacích stanic INA, Tifon, Petrol, Konzum Benz, Lukoil a AdriaOil lze najít na stránkách: Cijene goriva.
  Je třeba vzít v úvahu, že dochází k častým změnám cen.
  U pump lze platit za pohonné hmoty platebními (kreditními) kartami: American Express, Diners Club Internacional, Visa, Master Card.
 • Největším distributorem LPG (uvádí pod chorvatským názvem “autoplin”) je společnost PROplin (člen skupiny INA). Má vlastní síť čerpacích stanic, některé jsou umístěny v rámci čerpacích stanic pohonných hmot INA. Jejich přehled i s otevírací dobou najdete na stránce (zahrnuty jsou i čerpací stanice jiných společností): www.ina.hr. Na stránce je i odkaz na seznam servisů. Užitečná je také stránka v češtině Čerpací stanice LPG v Chorvatsku, kde je seznam doplněn i mapkami s jejich polohou.

CESTA S DĚTMI

Cestujete-li s dětmi, zastávky jsou nejen nutností, ale mohou Vaši dovolenou obohatit o další zážitky. Tyto tipy mohou samozřejmě využít i cestovatelé bez dětí.

Tipy na přespání

Rakousko

 • Graz – Spojte zastávku na přespání s návštěvou hlavního města Štýrska, které je se svými 287 000 obyvateli druhým největším městem Rakouska. Prohlédněte si historické centrum Štýrského Hradce, které bylo zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Najdete zde mimo jiné symbol Štýrského Hradce, Hodinovou věž zvanou Uhrturm.
 • Jufa Graz City Hotel – Zde můžete nechat své starší děti vybít na hotelové lezecké stěně a ty mladší si mohou pohrát v dětském koutku.

Chorvatsko

 • U Plitvických jezer – soustava 16 nádherných jezer propojená vodopády a kaskádami, obklopena mnoha možnostmi ubytování. Nenechte si ujít pohled na místa, kde se natáčely filmy o Vinnetouovi!
 • 12km od centra Národního parku Plitvická jezera se v letovisku Oštarski Stanovi nachází hotelový komplex Tourist Centrum Marco (http://www.tc-marko.com). V tomto tichém místě s krásnou krajinou a nedotčenou přírodou, existují různé možnosti pro rekreaci, volný čas a dovolenou. Pokud vám ještě zbyde po prohlídce Plitvických jezer čas, můžete si zahrát tenis, badminton, a děti se mohou také projet na ponících.

Tipy na hotely specializované na děti (nabízejí vše pro pohodlné ubytování a péči o děti, od vybavení pokojů přes dětskou stravu a herny, hřiště i bazény až po rozmanitý zábavní a sportovní program): www.kinderhotels.com.

Tipy na zastávky

 • Lesní lanový park Ochys Kreuzstetten

  Kousek od Vídně, Stockerau a česko-rakouské hranice, ve vesničce Krezstetten, se uprostřed lesa nachází lanový park, kde čeká spousta jedinečných zážitků na všechny členy rodiny. Můžete tu les i okolí jen tak pozorovat z ptačí perspektivy, lézt, houpat se a klouzat v korunách stromů nebo si dokonce ustlat mezi větvemi.

 • Vídeň

  Hlavní město Rakouska i někdejší rakousko-uherské monarchie je krásné, vlídné a dělá vše pro to, aby se v něm každému opravdu líbilo. Až se posilníte legendárním Sacher dortem, jablečným štrúdlem nebo vídeňským řízkem, můžete se projít historickým centrem, vypravit do některého z mnoha významných muzeí nebo třeba na exotické tržiště Naschmarkt, s dětmi navštívit zábavní park Prater nebo se podívat k břehům Dunaje, které se v létě mění na jednu velkou pláž s bohatým programem pro děti i dospělé. Více informací naleznete na www.wien.info.

 • Přírodní zábavní park Elfenberg

  Zhruba na 115. kilometru dálnice A9 ve směru z Lince na Štýrský Hradec se v Elfenbergu u Mauternu v nadmořské výšce 1 100 m nachází přírodní zábavní park a obora, v níž žije více než 200 druhů divokých zvířat. Její součástí je např. největší výběh s medvědy v Evropě, podzemní vlčí doupě, výběhy se zvířaty, která si děti mohou pohladit, i venkovský statek pro děti s širokou nabídkou doprovodných programů. Více informací na www.abenteuerwelt-mautern.at nebo www.steiermark.com.

 • Štýrský pohádkový les

  V lese uprostřed nádherné přírody Nízkých Taur, v srdci Štýrska, na děti čeká pohádkový ráj s více než stovkou pohádkových postaviček, mnoha atrakcemi a bohatým, zábavným programem, pohádkovou restaurací s kouzelnými pokrmy a hostincem, kde je možné také přespat. www.maerchenwald.at.

 • Odpočivadla s dětskými hřišti na chorvatských dálnicích
  • 78 km – odpočivadlo Dobra – za sjezdem Bosiljevo
  • 159 km – odpočivadlo Janjče – před sjezdem Perušić
  • 271 km – odpočivadlo Nadin – mezi sjezdy Zadar a Benkovac
  • 332 km – odpočivadlo Vrpolje – za sjezdem Vrpolje
  • 392 km – odpočivadlo Mosor – před sjezdem Blato na Cetini