Při výroční příležitosti 30 let HAVEX-auto s.r.o. jsme se rozhodli aktualizovat naši firemní identitu. Toto osvěžení je důležitým krokem, který nám pomůže posunout se do budoucnosti a vyjádřit naši pokrokovou a inovativní povahu. Nová podoba naší firemní identity je ztělesněním našeho růstu a vývoje, ale zachovává také naše základní hodnoty a identitu, na kterou jsme hrdí.

Naše firemní hodnoty

Naše firemní hodnoty jsou klíčem našeho úspěchu a představují pevný základ, na kterém stavíme naše služby a vztahy se zákazníky. Hlavním mottem, kterým se řídíme, je „VĚŘÍME SI". Toto motto se promítá do našich čtyř hlavních hodnot: partnerství, důvěra, loajalita a sebedůvěra. Tvoří základní pilíře našeho úspěchu a díky nim se společně posouváme vpřed, jak na cestách, tak i v životě.

FIREMNÍ MOTTO HAVEX AUTO - "VĚŘÍME SI"

Partnerství je základem našeho podnikání. Spolupracujeme s našimi zákazníky, zaměstnanci a partnery, abychom společně dosáhli vzájemného úspěchu. Věříme v sílu férovosti, která nás vede ke spolehlivému partnerství a silnému propojení s naším okolím.
Důvěra je klíčovým aspektem naší filozofie. Je to také hodnota, kterou si kdokoliv vybaví jako první pod naším mottem „VĚŘÍME SI". Vyjadřuje naší integritu a stmeluje nás všechny dohromady. Jsme otevření a transparentní ve svých jednáních, a to nám pomáhá vytvářet důvěryhodné vztahy s našimi zákazníky a veškerým okolím. Za každé situace se na nás lze spolehnout.
Loajalita je pro nás nezbytná. Věříme, že věrnost našich zákazníků a zaměstnanců je důležitým prvkem naší dlouhodobé stability. Snažíme se vytvářet vzájemnou důvěru, která vede k dlouhodobým vztahům založeným na věrnosti, čestnosti a spokojenosti.
Sebedůvěra je hnací silou našeho růstu. Věříme ve své schopnosti a neustále se posouváme vpřed. Věříme v potenciál našich zaměstnanců a partnerů. Jsme odhodlaní zkoušet nové věci, inovovat a dosahovat vynikajících výsledků. Věříme, že silná sebedůvěra nás staví na pevný základ, abychom čelili výzvám a překonávali je s úspěchem.

Kolo HAVEX hodnot

Kolo hodnot

Tak jako auto nemůže jezdit, když nemá svá kola v pořádku, tak firma nemůže být úspěšná, pokud nemá své produkty, služby a aktivity postaveny na pevném systému hodnot.

Součástí naší aktualizované firemní identity je „Kolo HAVEX hodnot“. Vychází z našeho motta „VĚŘÍME SI" a opírá se o náš hodnotový systém.

Kolo hodnot HAVEX auto
Kolo hodnot HAVEX auto

Naše čtyři základní hodnotové pilíře (partnerství, důvěra, loajalita a sebedůvěra) představují šrouby, které drží kolo pevně upevněné. Jsou hlavními opěrnými body a proto jsou umístěné neblíže ke středu.

Výplň kola představuje rozšířené chápání každého jednotlivého pilíře. Uvedená synonyma symbolizují komplexní přístup a snahu nacházet další a další způsoby, jak naplňovat naše hlavní hodnoty.

Vnější část reprezentuje vzorek pneumatik, reprezentuje naše činy. Stejně jako kolo se musí pevně „zakousnout“ do silnice, tak každý člen HAVEX rodiny svým každodenním jednáním ovlivňuje naši společnou budoucnost.

Modernizace firemního loga

Součástí aktualizace naší firemní identity je i modernizace firemního loga a palety barev.

Vycházíme z tradice naší identity, na kterou jsme hrdí a rozšiřujeme definici našeho hodnotového systému, který podtrhuje to, kým jsme a cestu, kterou jsme za 30 let existence naší firmy ušli.

Opíráme se o psychologii barev, tak aby naše vizuální i reálné působení bylo vzájemně v souladu.

HAVEX-auto s.r.o. je od svého začátku postaven na důvěře. Důvěru rozšiřujeme o partnerství, loajalitu a sebedůvěru. Jsou to hodnoty, které vnímáme od začátku a které nadále chceme více zdůrazňovat. „VĚŘÍME SI“ již 30 let a na této tradici chceme stavět naši budoucnost.

Kolo hodnot HAVEX auto
Přecházíme z dvoubarevné varianty na jednobarevnou a měníme odstín naší modré barvy.

Tmavě modrá a zelená nám dlouho a věrně sloužily jako symboly naší integrity, profesionalismu, růstu a inovace. Ve světě psychologie barev reprezentuje modrá a zelená důvěru, která je naší hlavní hodnotou od počátku založení firmy. Nesmírně nám na těchto hodnotách záleží a také proto jsme pečlivě zvažovali své další kroky. Chtěli jsme přijít s barvou, která by zachovala hloubku těchto hodnot, ale zároveň byla více v souladu s naší stále se vyvíjející značkou a reprezentovala naše hlavní hodnoty.

HAVEX modrá barva je nyní naší novou vizuální identitou.

Tato barva je vizuální syntézou toho, co naše společnost zastává. Je přátelská, ale silná; klidná, ale plná energie. Vyzařuje spolehlivost, moudrost a harmonii. Její specifický mírně pastelový odstín přidává na důvěryhodnosti a férovosti, což jsou vlastnosti, které chceme, aby naše značka komunikovala. Dle psychologie barev reprezentuje HAVEX modrá barva důvěru, partnerství a loajalitu, což jsou tři ze čtyř našich hlavních hodnot.

Modrá je také barvou komunikace - něco, na co klademe veliký důraz. Chceme vést otevřené a transparentní dialogy s našimi zákazníky, zaměstnanci i obchodními partnery, a tak je tato barva pro nás přirozenou volbou.

Pro vyváženost a oživení jsme zvolili za doplňkovou barvu růžovou, jemného korálového odstínu. Dle psychologie barev vyjadřuje sebedůvěru, která je naší čtvrtou hlavní hodnotou.

Nové barvy HAVEX auto

Propojení firemního loga a našich hodnot

Modernizací prošel i tvar našeho loga. Zabudovali jsme do něj naše firemní hodnoty a vylepšili jsme jeho čitelnost a celkovou symetrii v souladu s nejnovějšími trendy v této oblasti.

Vývoj loga HAVEX auto

Naše firemní hodnoty jsou zobrazeny na firemním kole hodnot a zároveň jsou zabudovány do našeho loga.

Symbolem mobility jsou pro nás cesta a kolo. Cesta vyjadřuje nejen pohyb pomocí našich vozidel a služeb, ale také pohyb na životní cestě našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů.

Věříme, že kvalitní partnerství je cestou k dlouhodobé loajalitě. Proto jsou dvě z uvedených hodnot postaveny na horizontální ose, zdůrazňující neustálý pohyb vpřed a vzájemné propojení.

Tak jako vozidla jezdí po cestě v obou směrech, tak v podnikání i životě samotném by měla dominovat vyváženost. Podstata vyváženosti našeho motta „VĚŘÍME SI" je, že si věříme v obou směrech.

Důvěra směrem ven, k našim zákazníkům, pro které jsme spolehlivým a důvěryhodným partnerem v oblasti mobility. A sebedůvěra směrem dovnitř, k našemu podnikatelskému směřování a k našim zaměstnancům, kterým věříme a podporujeme je v jejich schopnostech a rozvoji. Proto jsou tyto dvě uvedené hodnoty postaveny na vertikální ose, zdůrazňující vzájemné doplnění a tvoření úplného celku.

Složení hodnot loga HAVEX auto