Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem?

Chcete se za volantem svého vozu cítit bezpečněji, rozumět lépe svému automobilu a skutečně si užít jízdu? Tak právě pro vás připravila firma HAVEX-auto prostřednictvím svého profesionálního týmu praktické odpovědi na otázky, které si řidiči nejčastěji v souvislosti se svým vozidlem pokládají. Několik týdnů měli motoristé možnost vymýšlet témata a hlasovat pro ta nejzajímavější na stránkách www.radyridicum.cz. K nejčastějším dotazům patřilo: Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem? Na odpověď jsme se zeptali Karla Ulíka, člena týmu prodeje originálních dílů a příslušenství HAVEX-auto.

Na to, zda budou chtít spárovat svůj telefon s audiem (rádiem), by měli motoristé myslet již před koupí vozidla. „Když si klient v HAVEX-auto objednává vůz, je třeba, aby tento požadavek prodiskutoval s prodejcem, který mu poradí a nabídne možnosti. Dále prodejce zadá požadavek k základní konfiguraci vozidla, aby následně u jeho nového vozu šel telefon spárovat s rádiem. Tedy, aby auto mělo hands-free (HF) sadu,“ říká Karel Ulík a pokračuje: „Škoda AUTO vyrábí několik typů rádií, pouze některé ale mají HF. K těm vhodným patří autorádio Bolero nebo nový typ rádia Swing, které se instalují do vozů Škoda Octavia A3. Pokud si však klient objedná vůz s navigací Amundsen nebo Columbus, což jsou originální výrobky Škoda AUTO, tak má ve výbavě automaticky rádio, které umožňuje HF, audio, video a, je-li tím vůz vybaven, i televizní vysílání.“

Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Foto zdroj: Škoda AUTO

Při předání nového automobilu musí prodejce seznámit zákazníka se všemi funkcemi vozu, včetně možností nastavení telefonu pro komunikaci bluetoothem. V HAVEX-auto má klient tu jedinečnou výhodu, že v případě zájmu ho technik provede procesem nastavení nebo osobně nakonfiguruje telefon s rádiem na systém HF.

To má podle Karla Ulíka několik výhod. „Řidič totiž okamžitě může splnit podmínku bezpečnosti silničního provozu, protože telefonuje, aniž by měl přístroj v ruce. Za druhé, je to pro motoristy pohodlnější. Ušetří totiž případnou návštěvu servisu, když by se rozhodli pro pozdější spárování telefonu s audiem a neprováděli ho doma sami,“ podotýká.

Jestliže ale chce řidič nainstalovat sadu HF a nemá vhodný typ rádia, nemusí zoufat. Existuje možnost domontování HF sady z originálního příslušenství Škoda AUTO. „Technici v HAVEX-auto pak do vozidla namontují sadu buď s displejem, nebo bez, záleží na přání klienta. Rádio jde totiž spárovat s telefonem vždy, ale ne vždy řidič za jízdy vidí, kdo mu telefonuje. K tomu by musel mít v autě zabudovaný takzvaný Maxidot. To je digitální informační displej, kde se mimo jiných funkcí vozidla zobrazuje i číslo volajícího a volaného. Díky vlastní paměti tohoto zařízení může řidič vložit do seznamu až 200 čísel,“ popisuje Karel Ulík. Ale pozor, Maxidot v současnosti nelze objednat do základních a nižních typů výbav automobilů.

Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Foto s popisem zdroj: Autolexikon.net a Škoda AUTO

Spárování telefonu s audiem není složité. Podle Karla Ulíka však řidiči často dělají jednu zásadní chybu – nečtou manuál. „Při spárování by měl mít motorista k dispozici jednak manuál přiložený k ovládání vozidla a také manuál k ovládání svého telefonu. Je třeba vědět, jak telefon nastavit pro funkci bluetooth, která je pro úspěšné spárování klíčová. Pak na základě manuálu k ovládání automobilu si v kapitole Komunikace přečte, jak bod po bodu nastavit spárování s telefonem,“ radí a dodává: „Spárování by kvůli bezpečnosti neměli řidiči nikdy provádět během jízdy.“

JAK JEDNODUŠE A INTUITIVNĚ SPÁROVAT TELEFON S AUTORÁDIEM
(na základě Návodu k obsluze rádia Bolero)

Přístroj umožňuje bezdrátové spojení s telefonem.

Nabídka Telefon je k dispozici, pokud je zapnuté zapalování, je zapnutá funkce bluetooth v rádiu nebo po zapnutí přístroje se začne automaticky spojovat naposledy připojený telefon. Pokud je s rádiem spojený telefon a vy rádio vypnete, spojení s telefonem se nepřeruší. Přeruší se až po vypnutí zapalování.

Telefonní hovor může být přerušen v oblastech bez dostupného signálu, například v tunelech, garážích a podjezdech. Dosah spojení telefonu s přístrojem přes bluetooth je omezen na vnitřek vozidla.

Aby bylo možné spojit telefon s rádiem Bolero, je třeba obě zařízení vzájemně spárovat. Spárování je možné provést jak z rádia, tak z mobilního telefonu. Při párování z mobilního telefonu by se řidiči měli řídit návodem k obsluze mobilu.

Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Foto zdroj: Škoda AUTO

5 podmínek pro úspěšné spárování:

 1. zapnuté zapalování;
 2. zapnutá funkce bluetooth přístroje a mobilního telefonu;
 3. zapnutá viditelnost rádia;
 4. zapnutá viditelnost mobilního telefonu;
 5. připojovaný mobil nesmí být aktivně spojen s žádným dalším mobilním telefonem.

Pokud je již nějaký telefon spárovaný, po zapnutí zapalování se začne rádio automaticky spojovat s naposledy připojeným telefonem. Když ke spojení nedojde, pokusí se rádio postupně spojit s dalšími dříve spárovanými telefony. A když se nepovede ani to, je třeba spustit vyhledání telefonu.

Není spárovaný žádný telefon

Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Zdroj: manuál Škoda AUTO
Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Zdroj: manuál Škoda AUTO

Spárování mobilního telefonu s přístrojem

Při párování z telefonu se řiďte návodem k obsluze mobilního telefonu.

Nejprve nechte v telefonu vyhledat dostupná bluetooth zařízení a ze seznamu nalezených vyberte jednotku přístroje. Pak v závislosti na verzi bluetooth telefonu potvrďte spárování.

 1. Na přístroji i v telefonu potvrďte během 30 vteřin šestimístný PIN kód zobrazený na displeji přístroje a telefonu. U zařízení vybavených Bluetooth® v 2.1 a mladší se pro spárování zařízení využívá metody rychlého spárování. Toto spojení nevyžaduje zadání PIN kódu.
 2. Zvolte v telefonu možnost automatického spojování telefonu s přístrojem.

nebo

 1. V rádiu zadejte čtyř až šestnáctimístný PIN kód.
 2. V telefonu zadejte během 30 vteřin PIN kód zadaný na displeji rádia
 3. Případně potvrďte v telefonu žádost o potvrzení. Pokud není s rádiem spojený jiný telefon, zobrazí se po úspěšném spojení na jeho displeji hláška „Je připojen uživatel ….“ a následně hlavní nabídka „Telefon“. Jestliže je s rádiem spojený jiný telefon, dojde pouze ke spárování nového telefonu, ale spojený zůstane původní telefon.

Spojení s jiným spárovaným mobilním telefonem

Jestli chcete rádio spojit s jiným spárovaným telefonem, není třeba aktuální spojení ukončit. Přepojením na jiný telefon se spojení se stávajícím mobilem automaticky ukončí.

Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Zdroj: manuál Škoda AUTO

Zapnutí/vypnutí bluetooth profilu

Pokud už je nějaké bluetooth zařízení s rádiem spojeno pomocí některého z profilů, zapnutím profilu na jiném zařízení se profil na tom aktivním ukončí a přepne se na nově zvolené zařízení. S rádiem může být spárováno více telefonů, ale pouze jeden je aktivně spojený pomocí profilu.

Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Zdroj: manuál Škoda AUTO

Smazání mobilního telefonu ze seznamu spárovaných zařízení

Telefon, který je s rádiem spojený, se v seznamu spárovaných zařízení nezobrazí. Pro možnost smazání je třeba nejprve ukončit spojení telefonu s rádiem.

Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Zdroj: manuál Škoda AUTO

Ukončení spojení

Spojení telefonu s rádiem je možné ukončit některým pěti různými způsoby:

 1. Vytažením klíče ze spínací skříňky (u vozidel vybavených systémem KESSY při vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče)
 2. Odpojením rádia nebo vypnutím bluetooth v telefonu
 3. Vypnutím bluetooth v rádiu
 4. Odstraněním telefonu ze seznamu spárovaných zařízení
 5. Vypnutím bluetooth profilu handsfree

JAK JEDNODUŠE A INTUITIVNĚ SPÁROVAT TELEFON S AUTORÁDIEM
(na základě Návodu k obsluze rádia Swing)

Přístroj umožňuje bezdrátové spojení s telefonem. Montáž mobilních telefonů a vysílacích zařízení do vozidla doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Nabídka Telefon je k dispozici, pokud je zapnuté zapalování a zapnutá funkce bluetooth v rádiu. Po zapnutí přístroje se začne automaticky spojovat naposledy připojený mobilní Telefon. Pro úspěšné automatické připojení je u některých telefonů nutné spojení se zařízením nastavit jako autorizované. Pokud toto není nastaveno, tak mobilní telefon vyžaduje při každém připojení potvrzení od uživatele.
Dosah spojení s handsfree přes bluetooth je omezen na vnitřek vozidla. Je závislý i na místních podmínkách (na překážkách mezi zařízeními a na vzájemném rušení s ostatními přístroji). Pokud je telefon například v kapse bundy, mohou se vyskytnout potíže při navazování spojení mobilního telefonu s handsfree nebo při přenosu dat.

Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Zdroj: manuál Škoda AUTO

Nastavení telefonu v rádiu Swing

Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Zdroj: manuál Škoda AUTO

Spojení mobilního telefonu s handsfree

Aby bylo možné spojit mobilní telefon s handsfree (HF), je třeba obě zařízení vzájemně spárovat. Spárování je možné provést jak z HF, tak z mobilního telefonu.

Podmínky pro úspěšné spárování:

 1. Zapnuté zapalování
 2. Zapnutá funkce bluetooth handsfree
 3. Zapnutá funkce bluetooth mobilního telefonu
 4. Zapnutá viditelnost handsfree
 5. Zapnutá viditelnost mobilního telefonu
 6. Během procesu spárování nesmí být s handsfree spojen jiný mobilní telefon
 7. Vzájemně spárovaná zařízení
 8. Při párování z mobilního telefonu se řiďte návodem k obsluze mobilního telefonu.

Jednotka HF se na připojovaném bluetooth zařízení zobrazuje jako SKODA_BT_. Na pozici se zobrazí poslední čtyři symboly VIN kódu vozidla. Název jednotky HF je možné změnit.

Maximální počet spárovaných zařízení je 20. Dosažením maximálního počtu a spárováním nového zařízení se automaticky smaže nejdéle nepoužívané spárované zařízení.

Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Zdroj: manuál Škoda AUTO

Postup spárování s handsfree

Stiskněte tlačítko SETUP → Telefon → Nastavení bluetooth → Vyhledaná zařízení.

Pokud v seznamu nalezených bluetooth zařízení je požadovaný mobil postupujte takto:

 • a) zvolte požadovaný mobilní telefon otáčením ovladače 2
 • b) Potvrďte funkci Spojit

Pokud v seznamu nalezených bluetooth zařízení není požadovaný mobilní telefon nebo se zobrazí hlášení Seznam je prázdný, potvrďte funkci HLEDAT a vyčkejte, dokud systém nedokončí hledání.

Vyhledávání je možné přerušit stisknutím tlačítka BACK. Zobrazí se seznam zařízení nalezených do doby, než bylo vyhledávání přerušeno.

Pokud mobilní telefon podporuje bluetooth profily A2DP, resp. AVRCP, zobrazí se na displeji hlášení Chcete připojit audio profil? a možné funkce:

 • a) Ano – budou připojeny Bluetooth profily A2DP a AVRCP umožňující přehrávání zvukových souborů z mobilního telefonu.
 • b) Ne – profily A2DP a AVRCP nebudou připojeny.

Některé mobilní telefony tuto volbu ignorují a sami automaticky připojí profily A2DP a AVRCP.

S přístrojem může být spárováno více bluetooth přehrávačů, ale připojen k přístroji může být pouze jeden.Respektujte případné dotazy k párování na svém bluetooth přehrávači.

Následně se na displeji přístroje zobrazí v závislosti na typu mobilního telefonu:

šestimístný PIN kód a možné funkce:

 • a) Přijmout – přijmutí zobrazeného PIN kódu
 • b) Zrušit – zrušení procesu párování

nebo

čtyřmístný PIN kód (nově zadaný PIN kód musí obsahovat minimálně 4 a maximálně 16 čísel. Stejný PIN kód musí být zadán na handsfree a na mobilním telefonu) a možné funkce:

 • a) přijmout – přijmutí zobrazeného PIN kódu
 • b) změnit – manuální změna PIN kódu
 • – pohyb po číselníku se provádí otáčením ovladače 2, volba číslice se potvrzuje stisknutím ovladače 2
 • – Smazat – mazání chybně zadaných čísel PIN kódu
 • – OK – přijmutí zadaného PIN kódu
 • c) zrušit – zrušení procesu párování.

Jakmile se handsfree ohlásí na displeji mobilního telefonu, potvrďte požadavek na spojení, do 30 vteřin zadejte PIN a vyčkejte, dokud se spojení nenaváže.

Postup spárování s handsfree

Jak snadno a správně spárovat audio s telefonem
Zdroj: manuál Škoda AUTO

Rychlé spojení s jiným spárovaným mobilním telefonem

Pokud chcete přístroj spojit s jiným spárovaným mobilním telefonem, není třeba spojení ukončit. Přepojením na jiný mobilní telefon se spojení se stávajícím mobilním telefonem automaticky ukončí.

V hlavní nabídce Telefon stiskněte tlačítko PHONE. Zobrazí se nabídka až čtyř dříve připojených mobilních telefonů.Potvrzením příslušného tlačítka 3 zvolte mobilní telefon, který chcete s handsfree spojit.

Pro úspěšné spojení je třeba potvrdit hlášení na displeji Nahradit spojení s … novým spojením s …?

 • a) Pokud se požadovaný telefon v nabídce nenalézá, stiskněte tlačítko Hledat a vyhledejte spárovaná zařízení.
 • b) Vyberte požadovaný telefon v seznamu nalezených spárovaných zařízení otáčením ovladače 2.
 • c) Potvrďte spojení zvolením funkce Spojit.

Pokud požadovaný mobilní telefon nebyl nalezen v nabídce čtyř dříve připojených mobilních telefonů a není ani v seznamu nalezených spárovaných zařízení, spárujte mobilní telefon s přístrojem.

Automatické spojení

Pokud je zapnuté zapalování a funkce bluetooth, po zapnutí rádia se začne automaticky spojovat poslední připojený mobilní telefon. Pokud ke spojení nedojde, pokusí se systém postupně spojit s dalšími dříve připojenými telefony. Pro úspěšné automatické připojení je u některých telefonů nutné spojení se zařízením nastavit jako autorizované. Pokud toto není nastaveno, tak mobilní telefon vyžaduje při každém připojení potvrzení od uživatele.

Během automatického spojování se na displeji zobrazí hlášení Automatické spojení… Pokud byl telefon nalezen, zobrazí se na displeji hlášení: Připojení bylo úspěšné. Telefon připojen. Pokud nebyl telefon nalezen, zobrazí se na displeji hlášení Připojte mobilní telefon.

Ukončení spojení

Spojení mobilního telefonu a přístroje je možné ukončit některým z následujících způsobů.

 1. Vytažením klíče ze spínací skříňky (u vozidel vybavených systémem KESSY při vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče).
 2. Odpojením handsfree nebo vypnutím bluetooth v mobilním telefonu.
 3. Vypnutím buetooth v přístroji.
 4. Odpojením nebo smazáním spárovaného zařízení ze seznamu spárovaných zařízení.

U automobilů vybavených rádiem nebo navigačním systémem z výrobního závodu Škoda AUTO je možné ukončení hovoru po vytažení klíče ze spínací skříňky také stisknutím ikony na dotykovém displeji rádia, respektive navigačního systému.

V paměti řídicí jednotky mohou být uloženi až tři uživatelé, přičemž s hands-free může komunikovat jen jeden. V případě připojení čtvrtého mobilního telefonu musíte jednoho uživatele smazat. Při připojování k hands-free dbejte pokynů zobrazovaných na mobilním telefonu.

TIP NA ZÁVĚR:

V případě, že autorádio nemá funkci HF bluetooth, není třeba zoufat. Z nabídky originálního příslušenství Škoda AUTO lze dokoupit HF sady, které padnou přímo na váš typ telefonu, který musí mít funkci bluetooth.