Jak nastartovat vozidlo, které má vybitý akumulátor? Je přípustné ho roztahovat?

Auto neroztahujte, můžete poškodit katalyzátor i motor

Chcete se za volantem svého vozu cítit bezpečněji, rozumět lépe svému automobilu a skutečně si užít jízdu? Tak právě pro vás připravila firma HAVEX-auto prostřednictvím svého profesionálního týmu praktické odpovědi na otázky, které si řidiči nejčastěji v souvislosti se svým vozidlem pokládají. Několik týdnů měli motoristé možnost vymýšlet témata a hlasovat pro ta nejzajímavější na stránkách www.radyridicum.cz. V pořadí šestý dotaz zněl: Jak nastartovat vozidlo, které má vybitý akumulátor? Je přípustné ho roztahovat? Na odpověď jsme se zeptali Lukáše Pešiny, člena servisního týmu HAVEX-auto. Určitě se vám to už někdy stalo. Sednete do auta, otočíte klíčkem a namísto známého bublání motoru je buď ticho, nebo motor jen několikrát zaškytá. Příčin toho, že nenastartujete, může být mnoho. Tou méně častou je chyba v alternátoru, který nedobíjí baterii, tou častější je přímo vybitý akumulátor. K vybití autobaterie může dojít z několika důvodů. Asi tím nejčastějším je, že řidiči, jejichž vůz není vybaven zvukovým signálem upozorňujícím na rozsvícení světel při vypnutí motoru, zaparkují a nechají rozsvíceno. Dalším důvodem může být stáří baterie a její nižší životnost. Když pak vozidlo není delší dobu v provozu, baterie se postupně vybíjí a výkon, který jí zůstane, nestačí k nastartování. Nejrychleji se starší baterie vybíjejí v zimě, kdy teploty klesají v ranních hodinách hluboko pod bod mrazu a vybití je rychlejší. „Pokud motoristé vědí, že s autem více jak tři týdny nepojedou, doporučuji odpojit autobaterii od elektroinstalace vozu. Je to proto, aby se nevybila,“ radí Lukáš Pešina.

Jak postupovat v případě vybitého akumulátoru?

„Jednou z variant je nastartování pomocí startovacích kabelů,“ říká člen servisního týmu HAVEX-auto. Jak ale podotýká, ne každý je s sebou běžně vozí. „Startovací kabely však také nevyřeší úplně všechno. Záleží samozřejmě na tom, do jaké míry je akumulátor vybitý,“ konstatuje. Podle Lukáše Pešiny je při startování pomocí kabelů důležité požádat o pomoc řidiče s vozidlem, který má pod kapotou podobný motor, ve smyslu objemu (výkonu). Kapacita (Ah) pomocného akumulátoru totiž nesmí být podstatně menší než kapacita vybitého akumulátoru. Autobaterie z Felicie tak s největší pravděpodobností nenastartuje motor třeba u BMW. Při spojování startovacích kabelů je nutné dodržet následující postup: červeným kabelem spojujeme vzájemně plusové póly obou akumulátorů. Nejprve připojíme svorku na kladný pól vybitého akumulátoru, teprve poté na kladný pól pomocného akumulátoru. Dále pak černý kabel propojíme s minusovým pólem pomocné baterie a naposledy připojíme svorku k takové části startovaného vozidla, která je pevně spojena s blokem jeho motoru, respektive přímo k bloku motoru. „Nastartujeme motor pomocného vozidla a necháme ho běžet na volnoběh. Teď můžeme startovat motor s vybitým akumulátorem. Pokud nenastartuje, po deseti vteřinách startování přerušte a opakujte ho po 30 vteřinách znovu. Po úspěšném nastartování odpojíme kabely přesně v opačném pořadí, než jsme je zapojovali,“ popisuje člen servisního týmu HAVEX-auto.
Pomoc při startování akumulátorem jiného vozidla Pomoc při startování akumulátorem jiného vozidla Obrázky zdroj: Škoda AUTO

Pomoc při startování akumulátorem jiného vozidla

 • A – vybitý akumulátor
 • B – pomocný akumulátor
 • 1 – kladný pól vybitého akumulátoru
 • 2 – kladný pól pomocného akumulátoru
 • 3 – záporný pól pomocného akumulátoru
 • 4 – připojení konce startovacího kabelu mimo záporný pól startovaného vozu, část pevně spojena s blokem motoru popř. k samotnému bloku jeho motoru

Pomoc při startování u vozidel vybavených systémem “START – STOP”

U vozidel vybavených systémem “STAR-STOP” nesmí být pomocný startovací kabel připojen přímo na záporný pól akumulátoru, ale pouze na kostřicí bod motoru.
Pomoc při startování akumulátorem jiného vozidla Foto zdroj: Škoda AUTO

Tipy

 • Vybitý akumulátor může zamrznout již při několika stupních mrazu. Pokud akumulátor zamrzl, startování s cizí pomocí neprovádějte – nebezpečí exploze!
 • Neizolované části svorek se nesmějí vzájemně dotýkat. Kromě toho se kabel napojený na kladný pól akumulátoru nesmí dotýkat vodivých částí vozidla – nebezpečí zkratu!
 • Kabel nepřipojujte k zápornému pólu vybitého akumulátoru. V důsledku silného jiskření vzniklého při startování motoru by mohlo dojít k explozi akumulátoru.
 • Veďte pomocné startovací kabely tak, aby nemohly být zachyceny rotujícími díly v motorovém prostoru.
 • Nenaklánějte se nad akumulátor – nebezpečí poleptání kyselinou!
 • Zátky článků akumulátoru musí být pevně zašroubované.
 • Nemanipulujte v blízkosti s otevřeným ohněm (hořící svíčka, zapálená cigareta atd.) – nebezpečí exploze!
Pokud se řidičům podaří auto přes kabely nastartovat, dobrou zprávou pro ně je, že autobaterie se za jízdy díky alternátoru dobíjí. „Je ale třeba, aby ujeli větší vzdálenost. Například deset kilometrů by k dobití baterie nestačilo a problémy s nastartováním by se mohly opakovat. Bohužel, pokud nejste v servisu a nemáte k dispozici zařízení k otestování baterie, nezjistíte, na kolik je baterie vybitá. Tak nelze ani přesně odhadnout, kolik kilometrů musí auto ujet, aby se akumulátor sám dobil,“ upozorňuje Lukáš Pešina.
Video zdroj: Škoda AUTO
Pomoc při startování akumulátorem jiného vozidla

O tom, zda ve voze správně funguje dobíjení akumulátoru nebo zda má poruchu, informuje kontrolka DOBÍJENÍ, jež je na palubní desce. „Než řidič nastartuje vůz, rozsvítí se červená kontrola signalizující dobíjení alternátoru. Pokud po nastartování zhasne, vše je v pořádku, alternátor baterii dobíjí. Pokud by kontrolka svítila dál, jedná se o problém v dobíjení autobaterie a řidič by měl vůz zavést do servisu, nebo nechat odtáhnout,“ říká Lukáš Pešina.

Další možností, jak vyřešit problém s vybitým akumulátorem, je jeho napojení na nabíječku a dobití. Pokud má motorista vlastní nabíječku, může autobaterii dobít doma, pokud ne, dobití zajistí v servisu. „Je třeba, aby řidič při dobíjení akumulátoru věděl, o jaký druh se jedná. Nově vyráběné vozy mají gelové baterie s označením AGM/GEL. Podle toho si musí zakoupit nabíječku,“ vysvětluje Lukáš Pešina. V případě, že by nabíječka nepomohla, nezbývá nic jiného než pořídit novou autobaterii. U klasických nabíječek nabíjíme autobaterii maximálně jednou desetinou celkové kapacity autobaterie. Tedy nabíjecí proud u autobaterie s kapacitou 44Ah bude 4.4 A. Baterii budeme nabíjet 10 hodin (4,4A * 10h = 44Ah). V současnosti jsou na trhu inteligentní nabíječky, které samy poznají, jakým proudem a jak dlouho musejí baterii nabíjet. Řidiči pak mohou nechat baterii v nabíječce přes noc a ta v moment, kdy bude akumulátor nabitý na 100%, přestane nabíjet. „Pokud si řidič nechá baterii dobít v autorizovaném servise HAVEX-auto, zajistíme mu kompletní servis. Naší výhodou je, že baterie nabíjíme na profesionálních nabíječkách, které poznají, jak dlouho a jakou intenzitou je třeba akumulátor dobít. A po dobití mechanici provedou zátěžový test baterie, který vyhodnotí, jaký je její celkový stav,“ říká Lukáš Pešina. Pokud má auto vybitý akumulátor, specialisté v HAVEX-auto nedoporučují pokusit se ho nastartovat tzv. roztažením. „Sice je to technicky možné, ale může se při tom poškodit katalyzátor, nebo dokonce i motor roztahovaného auta. Může dojít k přeskočení rozvodového řemene nebo řetězu, záleží na typu motoru, na ozubeném kole. Tím dojde ke špatnému časování, ventil se otevře v nesprávný čas a v nejhorším případě se potká s pístem. Pak se může zlomit ventil, zničit píst nebo ohnout ojnice. Náklady na opravu se mohou vyšplhat až do desetitisíců korun,“ vysvětluje Lukáš Pešina. I z toho důvodu v HAVEX-auto doporučují řidičům, aby v případě potřeby zavolali asistenční službu. „Ta kontaktuje autorizovaný servis, například náš. My zařídíme odtah vozidla, poskytneme náhradní vůz, baterii nabijeme a opravené vozidlo předáme zpět jeho majiteli,“ popisuje Lukáš Pešina.
Pomoc při startování akumulátorem jiného vozidla Foto zdroj: Škoda AUTO
Pokud vám auto během jízdy vypoví z jakéhokoliv důvodu službu, je třeba, aby ho řidič dopravil do nejbližšího servisu. To lze zařídit dvěma způsoby. Buď si zavolá odtahovou službu, nebo jej někdo do servisu odtáhne – na laně či tažné tyči.

Jak pak postupovat, aby se auto při tažení na laně nepoškodilo?

„V taženém vozidle by měl rozhodně sedět zkušený řidič. Kvůli vypnutému motoru totiž nefunguje posilovač řízení, ani posilovač brzd. Před jízdou by se měli řidiči obou vozů domluvit na trase, kterou pojedou. Je nutné vyhnout se dálnicím, kde je tažení na laně zakázáno, dále frekventovaným silnicím, strmým stoupáním nebo klesáním či náročným křižovatkám. Důležité je také domluvit se na způsobu dorozumívání během jízdy a případných signálech,“ upozorňuje Lukáš Pešina. Při jízdě na laně odemkněte v taženém autě řízení, nechte klíč v zapalování, odbrzděte ruční brzdu a zařaďte neutrál. „Důležité je, aby byl rozjezd opatrný a lano mezi oběma vozy napnuté. Samotná jízda musí být plynulá a řidič v taženém autě by měl být schopen svými reakcemi například v zatáčkách nebo při brzdění udržet lano napnuté,“ radí člen servisního týmu HAVEX-auto. Při tažení by rychlost automobilů neměla podle zákona přesáhnout 60 kilometrů v hodině. Rozestup mezi oběma vozidly musí být mezi 2,5 až 6 metry a lano musí být označeno červeným praporkem o rozměrech minimálně 30 krát 30 centimetrů. Jak ještě Lukáš Pešina podotýká, vozidlo tažené na laně musí být viditelně označeno výstražným trojúhelníkem. V žádném případě při tažení nezapínejte varovná světla, protože pak není možné signalizovat změnu směru směrovkami.

TIP NA ZÁVĚR:

Pokud vozidlo nemůžete nastartovat, výrobci vozidel nedoporučují ho roztahovat. Riskujete poškození katalyzátoru nebo motoru. Raději zavolejte asistenční nebo odtahovou službu, která zaveze vůz do autorizovaného servisu, kde se postarají o jeho profesionální opravu.