Pobočky HAVEX-auto

Ekologie

Vedení společnosti HAVEX – auto s.r.o., jejímž nosným předmětem podnikání jsou prodej a opravy osobních vozidel Škoda, se zavazuje k neustálému zlepšování environmentálního profilu organizace s vědomím nutnosti ochrany a trvalého zlepšování životního prostředí. Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti HAVEX – auto s.r.o.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

  1. Dodržování shody s platnými zákony a nařízeními, které se vztahují na činnost společnosti, sledování této shody a její ověřování.
  2. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zdokonalování svého environmentálního profilu v souladu s nejnovějšími technickými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti.
  3. Pravidelně informovat veřejnost a zákazníky o všech činnostech a aktivitách společnosti, o environmentální problematice.
  4. Snižování spotřeby energií, vstupních surovin a materiálů.
  5. Minimalizace produkce vlastních odpadů, spojená s vyšší efektivností jejich třídění a získávání užitkových složek.
  6. Předávat své zkušenosti s ochranou životního prostředí všem zákazníkům, smluvním partnerům a veřejnosti, a provádět tak preventivní opatření před jeho znečišťováním.
  7. Zvyšovat povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí, o všech dopadech poskytovaných služeb na životní prostředí.

Vrchlabí, 15.2.2013

František Havlíček
jednatel společnosti

Ekologie