Co přesně znamenají všechny kontrolky na palubním displeji?

Několik týdnů měli motoristé možnost vymýšlet témata a hlasovat pro ta nejzajímavější na stránkách www.radyridicum.cz. Ukázalo se, že je nejvíce zajímá, co přesně znamenají kontrolky na palubním displeji a co mají udělat, když se některá rozsvítí během jízdy.
Kontrolky v autě – Octavia, Fabia, Kodiaq, Superb, Passat a dalších vozech skupiny Volkswagen:
Kontrolka Název Popis

Vykřičník, trojúhelník s vykřičníkem

Zde je vždy třeba zkontrolovat, s jakou další kontrolkou svítí, protože jde o doplňkovou kontrolku. Upozorňuje na závažnost problému – žlutá barva signalizuje varování, červená znamená vážné ohrožení.

Nízký tlak motorového oleje

Nejdůležitější kontrolkou na palubní desce je ta, která signalizuje nedostatečné množství motorového oleje nebo varuje před nízkým tlakem oleje. Pokud se kontrolka za jízdy rozsvítí červeně, nedoporučuje se pokračovat v cestě. Tlak motorového oleje je příliš nízký a hrozí poškození motoru.

Nízká hladina motorového oleje

Hlášení o nutnosti doplnění motorového oleje – zkontrolujte hladinu motorového oleje, popř. olej doplňte.

Vysoká hladina motorového oleje, nebo závada na snímači hladiny motorového oleje

Hlášení o nutnosti snížení hladiny motorového oleje. Hladina oleje je příliš vysoká:
  • Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě.
  • Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Kontrolka dobíjení

Než nastartujete vůz, rozsvítí se červená kontrolka signalizující dobíjení alternátoru. Pokud po nastartování zhasne, vše je v pořádku, alternátor baterii dobíjí. Pokud by kontrolka svítila dál červeně, auto nedobíjí baterii a v případě zastavení vozu už nebude možné nastartovat. Pokud je akumulátor v dobré kondici, je možné ujet několik desítek kilometrů.

Kontrolka brzdové kapaliny

Pokud svítí červená kontrolka s vykřičníkem v kroužku, znamená to závadu na brzdovém systému nebo nízkou hladinu brzdové kapaliny. Vozidlo by nemělo pokračovat v jízdě, protože by to pro motoristy nemuselo být bezpečné.

Kontrolka brzdového obložení – žlutá

Jakmile se za jízdy rozsvítí žlutá kontrolka, signalizuje opotřebované brzdové obložení a řidiči by si měli nechat brzdy zkontrolovat.

Kontrolka ruční brzdy

Červené P v kroužku značí zataženou ruční brzdu při jízdě. Pokud v autě není klasická kontrolka na ruční brzdu, svítí červeně vykřičník v kroužku, kontrolka brzdového obložení. Tehdy se k rozsvícené kontrolce přidává i akustický signál, který přestane znít v momentě, kdy ruční brzdu řidič uvolní.

ACC nebrzdí dostatečně

ACC nebrzdí dostatečně. Sešlápněte brzdový pedál. Hrozí náraz!

Kontrolka poruchy žárovek

Žlutě svítící kontrola upozorňuje na to, že jedno ze světel na vozidle nesvítí. Pak je třeba zkontrolovat všechna světla, aby řidič zjistil, která z žárovek je nefunkční. Některé nové modely mají ve výbavě informační displej, na kterém je význam kontrolek vysvětlen a závada přesně popsána. Například: Zkontrolujte pravé přední tlumené světlo!

Žlutá kontrolka posilovače řízení

Když se rozsvítí žlutá kontrolka, funkce posilovače je omezená.

Červená kontrolka posilovače řízení

Když se ale kontrolka za jízdy rozsvítí červeně nebo červeně bliká, řidič by měl zastavit, protože došlo k celkovému výpadku servořízení a ztrátě posilovacího účinku. Tady doporučujeme závadu ihned řešit asistenční službu nebo odtahovou službu.

Kontrolka žhavení (vznětový motor)

Pokud nastartujete automobil, motor běží a rozsvítí se kontrolka žhavení, měli byste vyrazit do autorizovaného servisu. Tato kontrolka nemusí znamenat pouze závadu na žhavícím zařízení. Pokud během jízdy bliká, je v systému elektronického řízení výkonu motoru závada. Řídící jednotka motoru umožňuje jízdu v nouzovém programu. Opět je třeba zajet do nejbližšího autorizovaného servisu, kde na základě diagnostiky zjistíme chybu.

Kontrolka systému airbagů

„Jakmile se rozsvítí kontrolka, airbagy nefungují, což je za jízdy z hlediska bezpečnosti řidiče i spolucestujících nebezpečné. Zákazník sám nezjistí, zda je problém v řídící jednotce nebo jinde, takže by měl navštívit autorizovaný servis, kde zjistí příčinu závady a odstraní ji.“

Žlutá kontrolka ABS

Nefunkční ABS antiblokovací systém. Může jít o závadu na snímači, pojistce nebo kroužku na ložisku. Lze pokračovat v jízdě, ale systém je v tu chvíli nefunkční, takže dávejte pozor zejména na mokré vozovce, sněhu či ledu. Prudší sešlápnutí brzdového pedálu může způsobit smyk.

Oranžová kontrolka stability – ESP

Kontrolka se symbolem auta ve smyku, nebo oranžová kontrolka trojúhelník s vykřičníkem v kruhu (otevřeném) – starší verze

Kontrolka filtru pevných částic

Výrobci automobilů musejí od určitého roku instalovat do vozidel s naftovými motory filtr pevných částic. Pokud se rozsvítí tato žlutá kontrolka, signalizuje právě jeho poruchu. Motoristé by ale měli vědět, že se svým vozem musejí čas od času absolvovat delší cesty, při nichž jede vůz na čtyřku nebo pětku v určitých otáčkách. Tehdy se motor zahřeje a spalují se saze zachycené v tomto filtru, který se díky tomu sám regeneruje. Pokud samovolná regenerace neproběhne za jízdy, filtr se zanáší. Na to upozorní blikáním kontrolka žhavení. Pak musejí regeneraci filtru pevných částic provést v autoservisu na diagnostice vozidla. Pokud se filtr během jízdy sám vyčistí, kontrolka zhasne.

Kontrolka motoru

Tato žlutá kontrolka upozorňuje na závadu v systémech souvisejících s motorem nebo poruchu výkonu motoru samotného. Pokud se za jízdy rozsvítí, řidiči by měli vyhledat pomoc odborného servisu Škoda. Spolu s kontrolkou motoru může blikat jiná kontrolka – okamžitě zastavte, pokud svítí:
  • Přehřátí motoru
  • Systém kontroly výfukových plynů
  • Kritická hladina oleje
  • Nízká hladina chladící kapaliny
Jiné závady, které s motorem můžou souviset: nekvalitní palivo, špatné těsnění přívodu palivového systému, zanesený palivový filtr, porucha palivového čerpadla, znečištění v systému vstřikování paliva, porucha válce, selhání zapalovacích svíček, katalyzátor, porucha snímače kyslíku.

Kontrolka tlaku v pneumatikách

Kontrolka upozorňuje řidiče na snížení tlaku v jedné z pneumatik. Řidiči by měli zkontrolovat jejich nahuštění, někdy může jít o vadné čidlo. Pokud kontrolka bliká, je v systému závada.

Zásoba paliva je v oblasti rezervy

Načerpejte pohonné hmoty.

Rozsvícené zadní mlhové světlo

Zadní mlhové světlo nesvítí při připojeném příslu- šenství do zásuvky tažného zařízení.

Kontrolka elektroniky motoru EPC

Když auto nastartuje, tato kontrolka se na pár vteřin rozsvítí. Pokud ovšem nezhasne, nebo se rozsvítí za jízdy, signalizuje závadu v systému elektronického řízení výkonu motoru. Řidiči by měli své vozidlo co nejdříve nechat zkontrolovat v autorizovaném servisu.
Tento návod se vztahuje na vozy značek Škoda a Volkswagen.
Zdroj: Škoda Auto