Domovský servis plný výhod

Všechny cesty vedou domů, ne jinak tomu platí u nové unikátní podoby služby Domovský servis, kterou spustila společnost HAVEX-auto. Díky této službě budete vědět, že o Vás bude postaráno kdykoliv a kdekoliv, ať Vás cesty zavedou kamkoliv po Evropě. Už žádné stresování z obav, co se bude dít, když se něco stane s autem na dovolené. Kdo nás odtáhne, kam, kolik to bude stát, tyto a podobné otázky již řešit nemusíte… Za jedinečných 396 Kč/rok se vyplatí mít klid.

Benefity Domovského servisu HAVEX-auto za jedinečných 396 Kč/rok:

1. Sleva 30% na havarijním pojištění
2. Zapůjčení náhradního vozu zdarma po dobu až 14 dní
3
. Odtah porouchaného či nabouraného vozidla z Evropy až do domovského servisu včetně posádky ZDARMA
4. Odpuštění spoluúčasti při odcizení nebo totální havárii vozidla

Sleva 30 % na havarijním pojištění

Sleva 30% na povinné ručení pro klienty z kategorie 28-45 let pro objem 1351 – 1500 ccm (plošně pro ČR) a navíc ještě od 1851 ccm (s výjimkou Prahy).

Zapůjčení náhradního vozidla zdarma až na 14 dní

V případě havárie s realizací opravy v Domovském servisu, bude zapůjčeno náhradní vozidlo stejné třídy jako poškozené vozidlo, nejvýše však nižší střední třídy, s náhradou nákladů maximálně do výše akceptovaných limitních sazeb ČP za pronájem náhradního vozidla, a to po dobu opravy vozidla, příp. do oznámení ČP o totální škodě oprávněné osobě, nejdéle však na dobu 14 dnů.

Zajištění odtahu nepojízdného vozidla v případě nehody nebo poruchy

Dojde-li na území České republiky a Evropy k havárii vozidla nebo škodě na vozidle způsobené živelní událostí nebo k poruše vozidla, zajistíme přes smluvního asistenčního partnera ČP (nutné kontaktovat +420 241 114 114) odtažení nepojízdného vozidla, případně i jeho vyproštění, z místa poškození či poruchy vozidla do Domovského servisu, v České republice do limitu 20 000 Kč, v zahraničí do limitu 50 000 Kč. 

Bez odpočtu spoluúčasti

Při pojistné události odcizením vozidla nebo takového poškození vozidla, při kterém se jedná o totální škodu a pořídí-li si vlastník po výplatě pojistného plnění z této pojistné události prostřednictvím Domovského servisu nové vozidlo, u něhož současně ve lhůtě 6 měsíců od výplaty pojistného plnění uzavře u ČP rovněž pojištění Domovský servis za totožných podmínek, jako v této pojistné smlouvě, uhradí ČP vlastníkovi spoluúčast, kterou se podílel na této pojistné události, a to až do výše 30 000 Kč. Novým vozidlem se pro účely tohoto pojištění rozumí nové továrně vyrobené vozidlo, u kterého od data první registrace v České republice do doby počátku nově sjednaného pojištění Domovský servis neuplynulo více než 180 dní. Mimo domovský servis se navyšuje spoluúčast o jeden stupeň nahoru.

Neprovedená oprava v Domovském servisu

Sjednaná spoluúčast havarijního pojištění vozidla v pojistné smlouvě se zvyšuje o jeden stupeň v případě, že dojde k odcizení části vozidla nebo k poškození vozidla, přičemž se nejedná o totální škodu a poškozené vozidlo není opravováno v Domovském servisu.