Záruka Mobility

Doživotní záruka mobility

Co je to vlastně záruka mobility? Naší snahou je, abyste se cítili bezpečně a jízdu s vozem si co nejvíce bez starostí navíc užívali. V případě poruchy vám zprostředkujeme příjezd servisního vozidla přímo na místo poruchy, případně odtažení vozidla do nejbližšího smluvního servisu.

Při pravidelném provádění servisních prohlídek v autorizovaných servisech ŠKODA se záruka mobility prodlužuje vždy o další servisní interval.

Rozsah a platnost dalších služeb poskytovaných v rámci záruky mobility (například ubytování v hotelu, náhradní vůz, náhradní doprava atd.) zjistíte v palubní literatuře nebo u našeho servisního technika.

Vyloučení plnění ze záruky mobility je v případě:

  • neodborného provádění opravárenských prací ze strany neautorizovaného servisního podniku.
  • změny nebo zástavby automobilových dílů, které nebyly schváleny společností ŠKODA AUTO.
  • nedostatků zjištěných na voze, jejichž odstranění nebylo neprodleně zadáno autorizovanému podniku značky ŠKODA.
  • úmyslného nebo hrubě nedbalého chování majitele vozidla, řidiče nebo jednoho ze spolujezdců.
  • svévolného poškození vozidla.
  • účasti na aktivitách v oblasti motoristického sportu či jiných událostí, které nebyly ze strany výrobce uvedeny jako přiměřené používání.